Zahra i Afghanistan har börjat lära sig läsa, Nurun i Bangladesh har fått ett jobb med bra lön, och Halima i Sverige har fått stöd i migrationsprocessen. Dessa är några exempel på biståndsorganisationen Islamic Reliefs insatser under år 2018, vilket framgår av vår årsrapport.

Biståndsorganisationen Islamic Relief Sveriges insatser kunde under år 2018 nå tiotusentals människor med livsviktig mat, vatten och hälsoinsatser, framgår av den färska årsrapporten. Insatserna sprider sig över 15-talet länder med målsättningen att lindra lidande i konflikter och katastrofer, samt att främja en rättvis och hållbar global utveckling.

Kamp mot hungern i Jemen

Ett land som var i nyhetsfokus under 2018 var Jemen, och Islamic Relief når med sin verksamhet ut i nästan alla delar av landet, även de mest svårtillgängliga. Med finansiering från svenska Sida har vi bland annat delat ut matpaket och hygienutrustning, men också stöttat kvinnor i att starta egna verksamheter för att säkra sin försörjning.

I mer stabila länder ligger Islamic Reliefs fokus på att lyfta människor ur fattigdom och säkra deras möjligheter att utkräva sina rättigheter på lång sikt. Vi har stöttat kvinnokooperativ i Tunisien och Bangladesh och startat läskunnighetskurser för kvinnor i Afghanistan. I Kenya har vi startat miljöklubbar och plantskolor och på så vis stärkt lokalbefolkningens möjligheter att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Vi stöttar nyanlända i Sverige

I Sverige ligger vårt fokus på nyanlända, och inom ramen för nätverket Goda Grannar, där även Svenska Kyrkans församlingar samt Stockholms moské ingår, har vi gjort utflykter och hållit språkkaféer. Islamic Relief bistår också de som faller igenom det svenska samhällets skyddsnät, såsom ensamkommande unga som lever på Stockholms gator. Vi har också haft möjlighet att nå en målgrupp som många missar, nämligen ensamkommande unga tjejer, med stöd och hjälp.

Här finns årsrapporten att läsa och ladda ner. 

För mer information, kontakta:

Mohammed Mohsen, kommunikationschef, Islamic Relief Sverige, 070-924 35 99, mohammed.mohsen@islamic-relief.se

Om Islamic Relief

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i 49 länder. Vi verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto.