Situationen i Jemen är akut. Islamic Relief finns på plats, och ditt bidrag är värdefullt!

Den kallas världens största humanitära kris skapad av människor. Konflikten i Jemen har gjort maten dyrare och människor fattigare. Följande är några exempel på konsekvenserna:

  • 22 miljoner människor är nu beroende av humanitär hjälp, hälften av dessa är i akut behov.
  • 2,9 miljoner barn och gravida eller ammande kvinnor uppskattas vara akut undernärda, varav 400 000 är barn under fem år som riskerar att dö.
  • 16 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten eller sanitet.
  • Två miljoner människor är internflyktingar.

Konflikten har gjort Jemen till ett svårtillgängligt land. Men Islamic Reliefs fältkontor i Jemen finns på plats i 19 av 22 guvernorat, där 200 personal och över 1000 volontärer jobbar med att bistå behövande.

LÄS MER: DIREKTRAPPORT FRÅN HODEIDA, JEMEN

Våra fokusområden är dessa:

  • Livsmedelssäkerhet, det vill säga mat. Islamic Relief är en av World Food Programmes största partners i Jemen vilket möjliggör att vi kan mobilisera och nå ut med mat till de mest behövande.
  • Hälsa. Islamic Relief levererar utrustning och utbildar människor i att behandla och förebygga undernäring, liksom nödvändiga koleramediciner.
  • Vatten, sanitet och hygien. Islamic Relief renoverar vattenkällor och ger hygienutbildningar.
  • Uppehälle. Islamic Relief involverar lokalbefolkningen i bland annat att bygga brunnar samt renovera vägar och hälsoinrättningar. De får lön och därmed chans att försörja sin familj.

Till denna typ av insatser går dina pengar om du märker din betalning med Jemen. Du kan

  • Swisha till 9001819
  • Överför via PG: 900181-9 | BG: 900-1819 

Eller bli månadsgivare – då hjälper du oss att vara ständigt redo. 

Stöd oss :

Bli månadsgivare

Swish 9001819


PG 900181-9


BG 900-1819


märk med ”Jemen”