Islamic Relief är en biståndsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi är snabbt på plats i katastrofer för att bidra med hjälp till dem som behöver det mest, för att upprätthålla mänsklig värdighet även i svåra situationer.

Lördagen 3 augusti publicerades en debattartikel i SvD där Islamic Relief Sveriges kommunikationschef uppmanar myndigheter att i ökad grad samarbeta med trosinspirerade aktörer för att uppnå hållbar utveckling. Efter artikelns publicering spreds felaktiga uppgifter om Islamic Relief.

Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som bistår civila i krig och konflikter. Vi verkar för att lindra nöd där behoven är som störst samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. Vi vill ge marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv.

Vårt arbete bedrivs för människor oavsett bakgrund, religion, kön eller etnicitet – den vars behov är störst ska få vår hjälp.

Islamic Relief har inga kopplingar till några politiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet. Vi samverkar med såväl flera västerländska regeringar som med FN-organ, och vår verksamhet granskas på de sätt som partnerskapen kräver. I Sverige driver vi bland annat framgångsrika integrationssatsningar, exempelvis tillsammans med Katarina församling i Stockholm genom nätverket Goda Grannar.

I vår verksamhet förvaltar Islamic Relief gåvor och bidrag både från stora institutioner som Sida, Forum Syd och Radiohjälpen och från enskilda privatpersoner. Dessa pengar används för att hjälpa så många som möjligt av världens mest utsatta människor. Det är oerhört viktigt att biståndspengar verkligen används till det de är avsedda för. Våra medarbetare screenas även för att ytterligare säkerställa att våra projekt och finansieringen av dem inte missbrukas. Islamic Relief välkomnar därför alla form av saklig granskning av vår verksamhet.

Islamic Relief värdesätter det förtroende som givare, institutioner och samarbetspartner visar oss i arbetet med att lindra mänskligt lidande och verka för en rättvis och hållbar global utveckling.

Hör gärna av er till info@islamic-relief.se om ni har frågor.