Migrationskommitténs förslag riskerar att splittra familjer och försvåra inkluderingen

Flyktingläger

Migrationskommitténs förslag kring en framtida svensk migrationspolitik riskerar att hämma etableringen av nyanlända, hindra familjer från att återförenas och medföra godtycklighet i bedömningen om vem som ska få permanent uppehållstillstånd. Det lyfter Islamic Relief Sverige i vårt remissvar. I september 2020 lämnade migrationskommittén över sin utredning ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” till regeringen. Den 7 december […]