fbpx

SWISH: 900 18 19

MOBILA MÖTESPLATSER

 

Vårt arbete i sverige

Hur ska man veta hur arbetsmarknaden, utbildningssystemet och sjukvården fungerar när man är nyanländ i ett land? Var kan man träffa folk i samma situation eller öva på språket? På Islamic Reliefs Mobila Mötesplatser, finansierade av länsstyrelserna i Skåne och Stockholm, har asylsökande och nyanlända fått samhällsvägledning. Målet är att stärka individens roll i samhället och förebygga passivitet. Bussarna har funnits på plats i en lång rad bostadsområden runtom i Stockholm och Skåne. Tusentals människor har nåtts av insatserna.

Stöd till ensamkommande flickor

Till de mobila mötesplatserna har många nyanlända unga tjejer som kommit ensamma till Sverige sökt sig. Att bistå dessa med råd och stöd har inte legat inom ramen för projektet, men i den mån vi har haft möjlighet har vi gjort det. För dessa unga tjejer är åldersuppskrivningar ett stort problem, och ett exempel på detta är Halima på bilden ovan. Halima flydde från Al-Shabab i Somalia och var mycket ung när hon kom till Sverige. När Halimas ålder skrevs upp med hjälp av den mycket kritiserade metoden för medicinsk åldersbedömning tvingades hon flytta från sitt familjehem och var mycket rädd att utvisas till Somalia.

Islamic Relief stöttar dessa flickor med information om asylprocessen, kopplar ihop dem med andra i samma situation och ordnar fritidsaktiviteter. I november 2018 nåddes vi av den mycket glädjande nyheten att Halima hade fått åldern nedskrivning – och dessutom fått uppehållstillstånd. Nu kan hon fortsätta sina studier i Sverige med målet att bli läkare!

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy