Trosinspirerade och religiösa aktörer är viktiga spelare på väg mot en hållbar global utveckling. Vi på biståndsorganisationen Islamic Relief uppmanar myndigheter att i ökad grad samarbeta med trosinspirerade aktörer, skriver kommunikationschef Mohammed Mohsen på SvD Debatt.

Föreställ dig att du vuxit upp med religionen ständigt närvarande. Det kan låta extremt för många i Sverige, men 84 procent av världens befolkning identifierar sig som troende. Tron utgör då ditt moraliska rättesnöre, din trygghet, en stor del av din sociala vardag.

I en värld där religion används som argument för skadliga traditioner kan religiösa aktörer vara en del av problemet. Men de kan också vara en del av lösningen. Detta i kraft av sin roll som förebilder och starka ledare som människor har förtroende för och lyssnar på. Som troende är det ofta mer sannolikt att du lyssnar på en lokalt förankrad förebild än på en helt utomstående aktör.

Islamic Relief är en trosinspirerad biståndsorganisation vars vision är en rättvis och hållbar global utveckling, baserat på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vi genomför humanitärt arbete och utvecklingsarbete där behoven är som störst och utan att diskriminera – och vi missionerar inte. Men vår ställning som trosinspirerad aktör ger oss en förståelse och därmed förutsättningar att främja dialog och positiv utveckling.

I Etiopien genomförde Islamic Relief Sverige tillsammans med Forum Syd en satsning för att bland annat stärka kvinnors inkomstkällor. Flera av kvinnorna hade tidigare som primär inkomstkälla ägnat sig åt könsstympning. Men med stöd av lokala religiösa ledare, och genom att stötta kvinnorna till nya inkomstkällor, kunde vi uppmuntra flera att upphöra med sin tidigare inkomstkälla. “Jag missar aldrig en chans att övertyga andra att sluta låta könsstympa sina döttrar”, säger en av dessa kvinnor.

Konflikten i Centralafrikanska republiken har drivit en miljon människor på flykt. Tillsammans med Aegis Trust, som arbetar med att förebygga folkmord, samt de kristna trosinspirerade organisationerna Catholic Relief Services och World Vision har Islamic Relief genomfört ett projekt för att främja social sammanhållning. Deltagarna i programmet fick hjälp att bearbeta trauman, “fredsträning” för att bland annat främja empati och eget ansvarstagande, samt hjälp att skapa hållbara inkomstkällor för att minska samhällsklyftorna och främja stabilitet. Muslimska, katolska och protestantiska ledare agerade som förebilder och inspirerade människor att arbeta tillsammans för att återuppbygga samhället.

Det finns även exempel från Sverige på hur trosinspirerade aktörer tillför viktig kompetens. Hösten 2015 sökte sig många flyktingar till Sverige i hopp om en trygg plats. Civilsamhället gjorde stora insatser för att ta hand om dessa, och Islamic Relief hade då goda möjligheter att hjälpa flyktingarna, tack vare vår breda språkliga och kulturella kompetens. Idag bedriver vi bland annat arbete med ensamkommande barn och unga – ofta flickor som är en målgrupp som många andra missar.

I Stockholm ingår Islamic Relief, Stockholms moské och Svenska kyrkans församlingar i nätverket Goda Grannar. Tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning välkomnar vi nyanlända och ger dem en förankring i det nya landet.

Dessa är några exempel på hur trosinspirerade och religiösa aktörer tillsammans med myndigheter kan göra viktig skillnad – men det behövs fler. Vi vill uppmana myndigheter och kommuner att i ännu högre grad genomföra satsningar tillsammans med religiösa och trosinspirerade aktörer. Tillsammans kan vi bättre verka mot samma mål.

Mohammed Mohsen,

Insamlings- och kommunikationschef, Islamic Relief Sverige