fbpx

GE EN GÅVA HÄR

SWISH: 9001819

Vad kan jag anmäla?

Rapportera -
kränkningar

Vad kan och skall jag anmäla eller rapportera?
Du skall omedelbart göra en anmälan om du har misstanke om att barn, ungdom, ung person eller en person i riskzonen far illa inom IR Sveriges verksamhet av medarbetare, förtroendevalda, volontärer, kontaktpersoner, mentorer, samarbetspartners, leverantörer etc. som handlar på ett sätt som innebär skada eller risk för skada. Det kan handla om att personen är utsatt för våld, sexuellt våld, känslomässiga övergrepp, försummelse, integritetskränkning eller dylikt, vilket bryter mot denna policy (se rubrik ‘4. IR Sveriges ramverk för Safeguarding – Vad är övergrepp och kränkningar?’. 

Du skall också anmäla om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp av någon inom IR Sveriges verksamhet. Om din oro gäller korruption skall du istället rapportera enligt vår Policy för att motverka oegentligheter.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy