/Vanliga frågor om Adahi / Qurbani
Vanliga frågor om Adahi / Qurbani2019-09-16T15:24:45+01:00

Vanliga frågor om Adahi / Qurbani

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att återspegla Abrahams villighet att offra sin son Ismail för Guds skull. Minst en tredjedel av köttet bör skänkas till fattiga.

Adahi betyder offer på arabiska och hänvisar till ett djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av Abrahams uppoffring.  På persiska och urdu används även ordet ”Qurbani”. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Enligt de flesta lärda är adahi/qurbani antingen obligatoriskt eller stark rekommenderat för varje vuxen muslim som har råd, det vill säga har egendom utöver sina egna behov. Det räcker med en adahi/qurbani från varje hushåll/familj.

Adahi/Qurbani-betalningar får gärna göras så tidigt som möjligt, men man har tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib.

Adahi/qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.

För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Annars är risken att vissa länder får fått en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, får en betydligt mindre andel.

Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.

Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, behovsanalys och val av mottagare samt distribution ingår i priset.

Den administrativa avgiften är ca 9 procent. Avgifterna täcker kostnader för transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.

Islamic Relief har utfört adahi/qurbani sedan 1986. Som med våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.

Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera det vilket medför att en mindre andel av resurserna går till de behövande.

Våra team är mycket upptagna med distribution till byarna och har tyvärr inte kapacitet att ta hand om gäster. Är man närvarande vid de platser där adahi/qurbani distribueras är man välkommen att titta på.

Islamic Relief bedömer behovet enligt vissa kriterier:

  • Låg inkomst.
  • En ensam kvinna som familjeöverhuvud.
  • Familjer med personer med funktionsvariation.
  • Äldre personer.
  • Barn under fem år.
  • Gravida kvinnor och ammande mödrar.

Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.

Under en av dagarna under Eid. Islamic Relief köper djuren i förväg, för att garantera att kunna ge de behövande kött under Eid. Vid behov görs modifieringar och extra finansiering överförs till det berörda landet.

Islamic Relief har distribuerat adahi/qurbani sedan 1986. Vi ser till att de mest utsatta familjerna prioriteras, att de får bästa möjliga kvalitetskött genom våra strikta djurvalskriterier och att djur transporteras och slaktas på ett humant vis och i enlighet med strikta hygienkrav.

Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. Att köpa från lokalsamhället gynnar handlare och bönder, såväl som den lokala ekonomin. Lokalt producerade produkter är oftast det billigaste sättet att utföra din adahi/qurbani och minimerar koldioxidutsläppen. Dina pengar räcker längre med Islamic Relief, eftersom vi i möjligaste mån undviker att lägga pengar på import.

Andra organisationer kan debitera andra priser för att utföra din adahi/qurbani. Detta kan bero på skillnader i leverantörer, projektimplementeringsmetoder och administrationskostnader. Islamic Relief är en av de största globala organisationerna som utför adahi/qurbani. Med 30 års erfarenhet har vi utvecklat en kostnadseffektiv och pålitlig process som resulterar i köttpaket av hög kvalitet.

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott. De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning. Om du också vill vara med och bidra på längre sikt kan du till exempel bli fadder genom vårt fadderprogram.

Genom vår lokala närvaro känner Islamic Relief redan individerna i samhället och vet vilka som mest behöver din adahi/qurbani. De flesta familjer äter bara kött några gånger om året, men gåvan påminner dem också om att det finns människor runtom i världen som tänker på dem under högtiden.

I vissa områden kan det finnas logistiska problem med att köpa eller distribuera färskt kött. Andra områden har restriktioner för djurtransporter, varför Islamic Relief fryser eller konserverar adahi/qurbani-köttet i ett utvalt antal länder.

Konserverat kött har också många fördelar; exempelvis går inget kött till spillo och konserverna har en hållbarhetstid på fyra år. Eftersom köttet är förkokt, är det klart att äta och kan distribueras i områden där djur inte föds upp, eller i konfliktzoner.