Valet igår lämnade Sverige i ett oklart läge vad gäller regeringsbildning. Men ett står klart: vem som än bildar regering måste prioritera de globala frågorna. Det säger Mohammed Mohsen, talesperson för Islamic Relief Sverige, till tidningen OmVärlden.

– Islamic Relief Sverige arbetar varje dag för en rättvis och hållbar global utveckling. För att nå målen om fattigdomsbekämpning och jämlikhet är det väldigt viktigt att Sverige fortsätter att satsa en procent av BNI på bistånd oavsett vilken regering det blir.

– De globala resurserna är i dag ojämlikt fördelade mellan män och kvinnor. När bistånd används för att satsa på kvinnors utbildning, inflytande och möjlighet till en egen inkomst så gynnar det hela familjer och samhällen. Därför är det viktigt att den nya regeringen fokuserar på jämställdhet genom en verkligt feministisk utrikespolitik.

Läs hela artikeln med branschaktörer här: Oklart valresultat – så reagerar biståndsbranschen.