Världens barn 2019

Barn får utbildning genom Islamic Relief i Libanon, finansierat av Världens barn.

Världens barn-kampanjen är igång. 14 biståndsorganisationer, tillsammans med Sveriges Radio, Sveriges Television och mängder av frivilliga kraftsamlar under några veckor i september och oktober för barns rättigheter världen över. Var med du också!

Genom medel från Världens barn-kampanjen stöttar Islamic Relief bland annat skolor i Libanon och Jemen, som du kan läsa om här nedan.

Trygga platser för barn i Jemen

I Jemen har kriget rasat i 4,5 år med katastrofala konsekvenser för befolkningen. Svindlande 22 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Förstörelsen av infrastruktur i huvudstaden Sana’a är omfattande. Rekryteringen av nya soldater, däribland barn, pågår hela tiden.

För att skapa trygga platser för barn som drabbats av konflikten har Islamic Relief inrättat åtta barnvänliga platser på lika många skolor i Sana’a-guvernementet. Barnen får hjälp att bearbeta trauman och dessutom hygienutbildning – oerhört viktigt i ett land där kolera härjar.

Syriska flyktingbarn stöttas i Libanon

Under åtta år har kriget i Syrien fördrivit över 12 miljoner människor från sina hem. 1 miljon syrier har flytt till grannlandet Libanon. Fler än hälften är barn. Palestinska flyktingar har levt som statslösa i Libanon sedan kriget 1948. Libanon är därmed det land i världen med högst antal flyktingar sett till medborgare. Var fjärde person i landet lever som flykting. Situationen för de syriska flyktingarna i landet är svår och det saknas stabila lösningar för att få goda framtidsutsikter i landet.

Med stöd från Världens Barn investerar Islamic Relief i fyra utbildningscenter för syriska och palestinska barn som lever i flyktingläger. Många barns skolgång hindras av bristen på läromedel. Därför utrustar Islamic Relief 700 barn med skolväskor, pennor och böcker.

Islamic Relief skapar stabilitet i kris

Genom att deras skolgång säkras får barnen en känsla av normalitet och stabilitet med trygga lärandemiljöer. Barnen får också tillgång till aktiviteter som konst, sport, drama och musik för psykosocialt stöd och bearbetning av trauman.

Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9001819!

Läs mer om Världens barn och hur du kan engagera dig här!