Loading...
/Vårt arbete
Vårt arbete2018-07-12T12:10:49+00:00
Vart vi jobbar Placeholder
Vart vi jobbar

Idag har IR verksamhet i över 40 olika länder världen över. Här följer en kort beskrivning av det arbete vi på Islamic Relief Sverige gör:

Vårt humanitära arbete består av insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som hamnat i nöd p.g.a. väpnade konflikter eller andra katastrofsituationer. Genom våra humanitära projekt levererar vi förnödenheter som bl.a. mat, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård till drabbade områden. Vissa humanitära projekt har som mål att förebygga katastrofer genom ökad beredskap i lokala samhällen medan andra projekt syftar till att hjälpa samhällen att återhämta sig från katastrofer. Förutom de donationer vi får in av allmänheten stöder Sida och Radiohjälpen våra humanitära insatser.

Förutom vårt humanitära arbete utgör rättighetsbaserat utvecklingssamarbete en viktig del av vår verksamhet. Genom långsiktiga utvecklingsinsatser stöder vi byggandet av rättvisa samhällen som präglas av trygghet och omtanke. Dessa utvecklingsinsatser kan vara t.ex. yrkesutbildning för kvinnor, utbildning och stöd för att starta upp små företag eller kapacitetsbyggade verksamhet för civilsamhällesorganisationer. Vårt utvecklingssamarbete stöds främst av Forum Syd.

De implementerande parterna av både humanitära- och utvecklingsprojekt är ofta IR kontor i fält, som vi inom IR nätverket kallar våra partners. Vårt samarbete bygger på en gemensam värdegrund baserad på en tilltro till varje människas egen förmåga att påverka sin situation. I vårt globala nätverk kan vi genom att lära oss av varandra bidra till förändringar som kommer alla människor till del.

Under 2015 började Islamic Relief satsa mer på att hjälpa de många nyanlända flyktingarna i Sverige, som hade stort behov av husrum, kläder, mat och rådgivning. I början av 2016 drogs ett större flyktingprojekt i gång, som driver en mängd verksamhet runt om i landet; spåkcafeer, språkundervisning, rådgivning, översättning, studiehjälp, hjälp med arbetssökning, kläddistribution och fritidsaktiviteter. Islamic Relief deltar i ett flertal nätverk som berör flyktingfrågan och har ett starkt samarbete med bl.a. Svenska kyrkan och en rad andra nationella organisationer.

Till våra kontinuerliga projekt hör fadderprogram som nu stöder ca 48 000 föräldralösa barn i 23 länder världen över. Under Ramadan finns det möjlighet att köpa matpaket till utsatta människor och under för Eid kan man hjälpa nödställda genom att köpa ett offerdjur, Qurbani. Vi säkerställer också att dina Zakat ul-Mal och Zakat ul-Fitr-donationer når fram de som behöver dem mest.

Genom vårt påverkansarbete i både globalt och i Sverige vill vi ge en röst åt dem som är mest utsatta p.g.a. konflikter, miljöförstöring och klimatförändringar. Vi driver frågor som vi anser bidra till en mer rättvis värld, som bl.a. kvinnors rättigheter, klimat- och miljörättvisa, barnens rättigheter och flyktingars rättigheter. Till våra nationella mål hör också att väcka allmänhetens och svenska muslimers intresse för humanitära och utvecklingsfrågor.

Alla länder (A-Ö)
Afghanistan Indonesien Malawi Sudan
Albanien Irak Mali Sydsudan
Bangladesh Jemen Myanmar Syrien
Bosnien Jordanien Niger Tchad
Etiopien Kenya Pakistan Tjetjenien
Filippinerna Kosovo Palestina Tunisien
Grekland Libanon Somalia  Zimbabwe
Indien Libyen Sri Lanka