Indonesien

Indonesien är världens fjärde folkrikaste land fattigdomen är utbredd. Många samhällen är mycket utsatta, inte minst i samband med naturkatastrofer. Tack vare våra väl etablerade samarbeten med lokala partners kan Islamic Relief snabbt nå fram till den drabbade befolkningen med insatser.

De senaste tio åren har Indonesien haft en omfattande ekonomisk tillväxt, men fortfarande har över 19 miljoner människor svårt att få mat och näring att räcka till. 14 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Hotet om naturkatastrofer hänger ständigt över landet. Brist på rent vatten och sanitet gör att sjukdomar sprids snabbt.

Här är några siffror från Indonesien:

  • Nästan 1 av 4 kvinnor av reproduktiv ålder lider av blodbrist (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Över en tredjedel av barnen under fem år lider av begränsad tillväxt på grund av undernäring (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Över 34 procent av befolkningen är beroende av jordbruket (UN Statistics Division, 2017)
  • Av 1 000 barn som föds dör 23 innan de fyller ett år. (Asian Development Bank, 2015)

Några barn på en barnvänlig plats i Palu, Indonesien, efter jordbävningen 2018

En barnvänlig plats inrättad av Islamic Relief efter jordbävningen och tsunamin i Palu 2018.

Flera allvarliga naturkatastrofer har slagit till mot Indonesien under 2018. Jordbävningar och vulkanutbrott har skakat landet och har i sin tur ibland orsakat tsunamier med tusentals dödsfall och hundratusentals drabbade till följd.

Islamic Relief i Indonesien

Islamic Relief har funnits i Indonesien sedan år 2000, och ett permanent kontor inrättades år 2003. Vi har restaurerat sjukhus och skolor, och varit snabbt på plats i samband med akuta katastrofer där vi delat ut mat, medicin, tält och hygienprodukter. Efter jordbävningen på Sulawesi hösten 2018 bistod vi flera tusen familjer med det allra nödvändigaste. För barnen inrättade vi barnvänliga platser där de kunde leka och hitta en normal vardag mitt i katastrofen.

Hjälpen når fram efter jordbävningen hösten 2018

Islamic Relief Sveriges insatser i Indonesien

  • Den 29 juli 2018 slog en jordbävning till mot ön Lombok och följdes av ytterligare två svåra efterskalv inom loppet av två veckor. Jordbävningen gjorde nästan 400 000 människor hemlösa. Islamic Relief delade i en Sida-finansierad akutinsats ut vatten, hygienkit, filtar och mat.
  • Den 28 september samma år skakade en förödande jordbävning ön Sulawesi, som tillsammans med den efterföljande tsunamin dödade över 2000 människor. Över 170 000 människor blev hemlösa och totalt 750 000 beräknas ha påverkats på något sätt. Katastrofen skapade enorma humanitära behov, och drabbade människor saknade mat, vatten, tak över huvudet och bränsle. Islamic Relief bistod på plats i en Sida-finansierad akutinsats för att lindra lidande. Vi levererade vatten, ris och näringsrika kakor, samt presenningar och filtar.
  • Oförutsägbara torrperioder medför hummersjukdomar, uteblivet regn leder till dåliga risskördar, och saltodlingar förstörs när regnet istället är för kraftigt. För att kunna anpassa sig till ett förändrat klimat är det avgörande för näringsidkare på ön Lombok att ha tillgång till väderprognoser för de närmaste veckorna och månaderna. Med stöd av Forum Syd arbetar Islamic Relief med att göra väderprognoser mer lättillgängliga.
  • En stor andel av Indonesiens barn under fem år lider av undernäring, inte minst i den urbana slummen i Kasemen i Serang City. I ett projekt finansierat av Radiohjälpen arbetar Islamic Relief för att motverka och behandla undernäring hos 900 barn under fem år och öka kunskapen hos deras föräldrar. För att uppnå långsiktig förändring arbetar vi med lokala religiösa ledare, som utbildas i både undernäring och konsekvensen av för tidiga äktenskap. När unga flickor blir mödrar bäddar det nämligen ofta för sämre hälsa hos både mor och barn.