Irak2017-03-30T15:59:18+00:00

Irak

Väpnade konflikter har härjat Irak sedan USAs och Storbritanniens invasion 2003. År 2009 återfick Irak full suveränitet från ockupationsmakterna men våldet har fortsatt att ständigt flamma upp. Invasionen, sekteristiska konflikter och den därmed extremt svåra säkerhetssituationen har tvingat miljoner av människor på flykt inom landet. År 2014 förvärrades läget ytterligare efter att Islamiska Staten (IS) tog kontroll över stora landområden, IS våld mot oliktänkande och andra religiösa och etniska grupper har tvingat hundratusentals fler Irakier på flykt och satt skräck i hela omvärlden.

Islamic Reliefs arbete i Irak

IR upprättade sitt första kontor i Irak år 2003 och har sedan dess varit aktiva i olika regioner i hela landet. Under år 2008 implementerades ett projekt riktat till utsatta kvinnor i Bagdad och Falluja med stöd av Forum Syd. Projektet främjade självförsörjning och egenföretagande genom att erbjuda arbete till utsatta kvinnor. Förutom förbättrade försörjningsmöjligheter bidrog projektet till ökat självförtroende och medvetenheten bland målgruppen vad beträffar kvinnors rättigheter och ekonomiska egenmakt.

Under 2009 genomförde IR ytterligare ett projekt med stöd av Forum Syd, projektet syftade till att främja och säkerställa barns rättigheter genom att utbilda runt 1900 lärare på 50 skolor i hur man hanterar och uppmuntrar barn under svåra förhållanden.

Som svar på de ökade internflyktingströmmarna under 2014 implementerade IR, med stöd av Sida, ett RRM-projekt (Rapid Response Mechanism) riktat till 1000 utsatta internflyktingfamiljer i Kirkukområdet. Matpaket som täckte familjens basala näringsbehov delades ut under 90 dagar. Under 2015 implementerades ytterligare ett RRM-projekt av IR, matpaket och hygienartiklar distribuerades till 900 utsatta internflyktingfamiljer i Anbarprovinsen under 90 dagar. Målgruppen för dessa projekt var familjer med de största skyddsbehoven, såsom familjer med många medlemmar, ensamstående mödrar och/eller familjer där kvinnan bär det största försörjningsansvaret.

Under 2016 har IR med stöd av Sida distribuerat matpaket och hygienartiklar till 3720 av de mest utsatta internflyktingfamiljerna i Anbar- och Bagdadprovinserna. I slutet av 2016 påbörjades även ett RRM-projekt i Mosulområdet, projektet distribuerar matpaket till de mest utsatta familjerna som tvingats fly sina hem för att undkomma de hårda striderna under den irakiska arméns offensiv för att återta IS-kontrollerade Mosul.