Irak

En leende flicka i Irak

Situationen på plats i Irak är svår. Återkommande konflikter och politisk instabilitet har splittrat familjer och samhällen över hela Irak. Infrastrukturen är hårt prövad, vatten- och sanitetssystem är skadade och sjukhus som kämpar för att hålla igång verksamheten. 11  miljoner irakier är i behov av humanitärt bistånd. Islamic Relief arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att bygga upp landet.

Här är några fakta från Irak

  • 3 miljoner människor i Irak har flytt sina hemtrakter (FN OCHA, 2017)
  • Varannan irakier är 18 år eller yngre (UNDP, 2018)
  • Ett av fem hushåll har inte tillgång till säkert dricksvatten (UNDP, 2017)

Islamic Relief i Irak

Islamic Relief arbetar tillsammans med FN-organen Unicef och World Food Programme för att hjälpa människor i exempelvis Anbar, Bagdad, Dohok, Karkuk, Ninewa, Saleheddin och runt Erbil. Vi stöttar internflyktingar, levererar mat och hushållsredskap, restaurerar skolor och levererar läkemedel och utrustning till sjukhus.

Vi har också fadderprogram i Irak där föräldralösa barn eller barn som förlorat en av sina föräldrar ges möjlighet till en värdigare barndom.

Islamic Relief Sveriges insatser i Irak

Distribution av material för att starta verksamhet som sömmerska, i Irak.

Symaskiner, strykjärn och annat material delas ut till kvinnor i Ninawaprovinsen, Irak.

Vatten, inkomst och utbildning – här är några exempel på projekt som Islamic Relief Sverige driver i Irak.

  • I Ninawaprovinsen uppskattas tre miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp. Under 2018 och 2019 arbetar Islamic Relief med internflyktingar och återvändare i Mosul. 3 000 hushåll får matpaket och 300 kvinnoledda hushåll får ekonomiskt stöd att starta egna verksamheter som de själva väljer. De kan exempelvis sälja grönsaker, sy, odla eller baka bröd till försäljning. På så vis utnyttjas människors egen kapacitet för att bygga upp staden. Vi delar också ut hygienkit och säkrar vattenförsörjning.
  • Under senhösten 2017 påbörjades operationen för att återta Västra Anbar i Irak från den så kallade Islamiska Staten. 65 000 människor tvingades på flykt och den humanitära situationen bland internflyktingarna var kritisk. I en Sida-stödd akutinsats mellan december 2017 och mars 2018 stöttade Islamic Relief 15 300 personer med matpaket. 5 800 personer fick filtar, madrasser, köksredskap och vattendunkar.
  • Uppskattningsvis två miljoner irakiska barn saknar möjlighet att gå i skolan. När barnen berövas på utbildning och framtidsutsikter drabbar det både barnen själva och deras samhällen hårt på kort och lång sikt. Men under 2017- 2018 förändrades utsikterna för för 7 400 barn genom en Sida-finansierad insats som Islamic Relief drev. I städerna Falluja och Ramadi restaurerades tolv skolor, 39 lärare utbildades i att ge psykosocialt stöd och 4 000 barn fick skolväskor. Och arbetet gav resultat: under läsåret 2015-2016 gick 55 procent av barnen i området i skolan – i de tolv skolorna vi fokuserade på under 2017-2018 var närvaron 98 procent!
  • Med medel från Musikhjälpens insamling år 2016 kunde Islamic Relief renovera fyra skolor i Mosul, utrusta 632 barn med skoluniformer, väskor och skor samt fortbilda 49 lärare. Genom denna satsning fick 5 300 barn sin utbildning säkrad – en oerhört viktig investering för framtiden.