Jemen2017-01-10T12:32:42+00:00

Jemen

Inbördeskrig

Inbördeskriget i Jemen har skördat mer än 10000 liv på mindre än två år. På en av jordens fattigaste och äldst befolkade platser lever mer än hälften av invånarna i djup fattigdom.

Av 12,9 miljoner människor vars matsituation är osäker beräknas 6 miljoner befinna sig i ”nödsituation Fas 4” vilket innebär att deras tillgång på mat är mycket osäker. De vet inte om de ens kan så och plantera inför nästa års skörd. Samtidigt fortsätter tillgången på dricksvatten vara ett problem. Gas till matlagning är svår att tillgå i alla utom två områden. Många bagerier har stängt på grund av svårigheter att få tag i både bränsle och vete. Även diesel till motordrivna sädeskvarnar är en bristvara vilket har fått matpriserna att skjuta i höjden med 480% sedan mars 2015.

Tack för din gåvor, Islamic Relief har förser människorna med mat, utbildning och medicinsk i Jemen med speciellt fokus på spädbarn, barn med speciella behov och änkor.