Jemen

En kvinna bär matvaror i Hodeida, Jemen

Världens värsta humanitära kris pågår i Jemen

Under 2019 gick konflikten i Jemen in på sitt femte år och den humanitära krisen i landet räknas som världens värsta. I december 2018 hade över 19 miljoner människor brist på mat och fem miljoner barn hotades av svält. Samtidigt härjar en koleraepidemi landet och uppskattas ha smittat över en miljon människor. 22,2 miljoner av 29,3 miljoner invånare behöver humanitär hjälp.

Konflikten gör det svårt för humanitära organisationer att få tillträde till utsatta människor, men Islamic Relief har stark närvaro i Jemen och lyckas i många fall nå ut till de mest sårbara människorna.

Jemens befolkning utsätts för mycket svåra prövningar:

  • Omkring 60 procent av befolkningen har osäker tillgång till livsmedel (OCHA, 2017)
  • Var tionde minut dör ett barn under fem års ålder av orsaker som går att förhindra (UNICEF, 2016)
  • Över 15 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten (OCHA, 2017)
  • 4,5 miljoner människor behöver tak över huvudet och hushållsartiklar (OCHA, 2017)

Islamic Relief i Jemen

Islamic Relief har arbetat i Jemen sedan 1998. Vi delar ut mat, motverkar undernäring och bistår med läkemedel för behandling av kolera. Vi har också program där vi tillsammans med befolkningen skapar inkomstkällor för att stärka deras möjligheter att tjäna sitt eget uppehälle.

Donera till vår pågående insamling till Jemen här.

En pojke får vård i samband med kolerautbrottet i Jemen 2017

En pojke får vård i samband med kolerautbrottet i Jemen 2017.

Islamic Relief Sveriges insatser i Jemen

Islamic Relief Sverige genomför flera viktiga insatser i Jemen tillsammans med det lokala kontoret. Här är några exempel:

  • Under 2018 avslutade Islamic Relief Sverige ett Sida-finansierat projekt i de mycket svårtillgängliga Lahj – och Hodeida-guvernoraten. 49 000 människor fick bättre tillgång till mat, uppehälle och hygien. Sex offentliga hygieninrättningar restaurerades, 300 hygienkit delades ut och 300 personer tränades i hygien för att reducera risken för kolera. 722 personer fick under 2018 ekonomisk ersättning för att bland annat restaurera vattenkällor, och 250 kvinnor stöttades i att starta egna verksamheter såsom frisersalonger, skrädderier och klädaffärer.
  • Med finansiering från Sida delade vi ut matpaket till 28 000 personer i fyra omgångar under 2018. 1010 människor involveras i arbetet med att restaurera 30 bevattningssystem, dammar och betesmarker. På så vis får människor en inkomst samtidigt som tillgången till rent vatten stärks vilket minskar risken för vattenburna sjukdomar. Dessutom stärktes jordbruket och boskapshållningen vilket minskar risken för matbrist. De 25 070 personerna i fokus för insatserna ovan kommer också få stärkt kunskap om hygien. Dessutom restaureras 16 vattenkällor.
  • Under första halvåret 2018 registrerades i Jemen över 90 000 fall av akut vattning diarré. 72 personer dog. 29 procent av patienterna var barn under fem år. I en akut Sida-finansierad insats i Hodeida försåg vi fyra sjukhus som behandlar kolera med medicinsk utrustning. Samtidigt delade vi ut matpaket till 28 000 av de mest sårbara människorna.
  • Under 2018 inrättades med medel från Världens Barn åtta barnvänliga platser på lika många skolor i Sana’a-guvernementet. Där får barnen bland annat psykosocialt stöd och hygienutbildning med målet att öka närvaron i skolan och tryggheten för barnen.
  • I en akutinsats finansierad av Sida i Taiz och Saada bistod vi 28 000 personer med mat. Vi bistod också med mediciner till tre vårdinrättningar med fokus på kronisk sjukdom.