Kenya2017-01-10T12:32:42+00:00

Kenya

a_rs7234_girls-collecting-water-to-take-to-tula-tual-school_kenya

Jämlikhet

Islamic Relief arbetar också för att stärka kvinnans roll i samhället och det gör vi genom att starta föreningar där kvinnor kan mötas och diskutera och tillsammans göra sin röst hörd. Vi stödjer också projekt med utrustning och utbildning där kvinnor startar inkomstbringande kooperativ. Genom att stärka deras ekonomiska situation stärker vi samtidigt deras roll i samhället.

Miljöarbete

Stora delar av Kenya och Etiopien är torra, jorden eroderar. Det är viktigt att stoppa den utvecklingen och stödja befolkningens förmåga att bättre möta och handskas med försörjningshot som uppkommer i samband med klimatförändringar. Därför genomför Islamic Relief projekt med miljöklubbar där vi diskuterar och informerar om miljöfrågor. För att stoppa erosionen sår och driver vi upp skogsplantor som planteras ut och vi ser till att den skog som redan finns sköts om. Trädens rötter binder jorden som inte blåser bort lika lätt.