Kenya

Islamic Relief Sveriges insatser i Kenya

Wajir County i nordöstra Kenya är hem för nomadfolk vars främsta ekonomiska inkomst kommer från boskapsuppfödning. Kvinnor är extra marginaliserade och har begränsat inflytande över frågor som berör dem. Tillsammans med Forum Syd har Islamic Relief etablerat 15 kvinnogrupper där medlemmarna fick tre getter, för att kunna förse sina familjer med mjölk och en inkomst. När kvinnorna blev starkare ekonomiskt ökade också möjligheterna att delta i beslutsfattande i lokalsamhället. Med hjälp av 22 kvinnonätverk stärktes kvinnors inflytande i beslutsprocesser ytterligare.

Lokalsamhällena i Wajir County är mycket sårbara för klimatförändringar. Genom att plantera träd, odla i växthus, starta plantskolor och starta miljöklubbar i tio skolor kunde vi både praktiskt och teoretiskt stärka deras kapacitet att hantera klimatförändringar.

Så här berättar Nuria Osman, 35-årig åttabarnsmor som deltog i ett av Islamic Reliefs projekt i Wajir County:

“Genom projektet har jag kunnat etablera ett eget företag: jag driver en liten affär på marknaden. Vi kvinnor har också lärt oss om vår rätt till land och naturresurser, och äger nu land ihop där vi odlar gräs och planerar att plantera fruktträd. I projektet lärde jag mig också olika påverkansstrategier, vilket har gett mig en mer makt i lokalsamhället. Nu deltar jag mer aktivt i besluten i byn. På det privata planet har projektet också stärkt mig mycket. Jag och min man skiljde oss för en tid sedan, och genom projektet har jag fått mer kunskap om mina rättigheter som ensamstående mamma. Jag fick stöd i att begära att min man skulle bidra till försörjningen av våra barn trots att vi inte bor ihop.”

Vattenbrunnar i Kenya underlättar livet för kvinnorna

Tidigare har kvinnor tvingats gå flera kilometer per dag för att hämta vatten. I en Sidafinansierad insats byggde Islamic Relief brunnar – kolla på filmen och se vilken skillnad de gjort!