Mali

Mali har en befolkning på nästan 18 miljoner människor, som är starkt beroende av jordbruket. Klimatförändringar och torka påverkar samhällen i hög grad, och orsakar allvarlig brist på livsmedel, särskilt i de norra delarna av landet.

Mali är ett av de största länderna i Afrika och hem för den antika staden Timbuktu, en gång en viktig knutpunkt för handel och centrum för islamisk kultur. Men Mali är också ett av världens fattigaste länder och nästan hälften av befolkningen, 9 miljoner människor, lever under fattigdomsgränsen.

Brist på mat och politisk instabilitet har drivit många människor på flykt. Återvändare har ofta svårt att klara sin överlevnad.

Så här ser situationen ut i Mali:

  • Var femte person saknar tillgång till ordentliga sanitetsinrättningar (WHO / UNICEF, 2015)
  • Vart tredje barn under fem år lider av hämmad tillväxt. (FN: s livsmedelsprogram, 2017))
  • 2 av 3 vuxna kan inte läsa eller skriva (UNESCO, 2017)
Några män planterar träd i södra Mali

Några män planterar träd i södra Mali

Islamic Relief i Mali

Islamic Relief har arbetat i Mali sedan 1997 då vi stöttade människor som drabbats av inbördeskriget återhämta sig. I samband med hungersnöden år 2005 kunde vi nå ut till några av de värst drabbade områdena med nödhjälp.

Vi fokuserar nu på långsiktiga lösningar för att minska befolkningens sårbarhet i samband med torrperioder. Vi bygger hållbara vattensystem och arbetar med att skapa hållbara inkomstkällor, samt bedriver ett fadderprogram för föräldralösa barn.

Safiatou Sacko blev ordförande för kvinnokooperativet i Mali.

Safiatou Sacko startade ett eget företag, och blev sedan ordförande för kvinnokooperativet i Mali.

– Politik kräver att människor känner till en. Om jag inte vore en del av kooperativet skulle folk inte känna till mig, och ännu mindre rösta på mig. När jag valdes var mitt mål att hjälpa alla kvinnor i mitt samhälle. Kvinnor måste kliva in som ledare för att samhället ska kunna utvecklas. Jag vill att mina döttrar ska få en utbildning, själv studerade jag bara upp till sjätte klass. Jag vill inte att mina barn ska stanna där. Jag vill att de ska plugga tills de får ett jobb. Om en kvinna arbetar kan hon försörja sig själv, och andra.

Safiatou Sacko på bilden ovan hade tuberkulos i fem år innan hon fick diagnosen. Men hon vägrade att låta sig nedslås av sjukdomen. Istället deltog hon i Islamic Reliefs mikrofinansieringsprogram och startade ett företag där hon sålde sheasmör. Denna verksamhet är en av programmets mest framgångsrika. Safiatou har nu valts till rådgivare och ordförande i kvinnokooperativet i sin by Mana i Mali.

Islamic Relief Sveriges insatser i Mali

I augusti 2018 drabbades stora delar av Mali av kraftiga regn, vilket ledde till omfattande översvämningar som påverkade tiotusentals människor. Islamic Relief bistod i en Sida-finansierad akutinsats flera tusen människor som fick kuponger för att köpa mat och hygienutrustning på den lokala marknaden.