Mali2017-03-21T14:37:08+00:00

Mali

Mali med sina ca 18 miljoner invånare är ett av de fattigaste länderna i världen. Runt 80% av befolkningen livnär sig på jordbruk, men deras produktion påverkas negativt av klimatförändringar, ökenspridning, översvämningar och torka. Kronisk fattigdom leder också till att många är sårbara för olika epidemier. Matbristen är utbredd i landet, särskilt i norr. I många områden är människor helt beroende av humanitärt bistånd. Ungefär 1,5 miljoner människor lever i omedelbart behov av livsmedelsbistånd medan 2,1 miljoner lider av en osäker livsmedelsförsörjning.

Utöver dessa utmaningar har det pågått en väpnad konflikt i norr sedan 2012, vilket orsakat befolkningsrörelser och ökad sårbarhet. Även då det skett en del framsteg i den politiska stabiliseringen, så är säkerhetsläget fortfarande instabilt i stora delar av landet. Undertecknandet av ett fredsavtal år 2015 har gett hopp om en bättre framtid.

Hållbar utveckling och ett stärkt civilsamhälle

År 2009 inleddes IR Sveriges första utvecklingsprojektet i Mali. Genom projektet fick kvinnliga sheasmör producenter vidareutveckla sin organisationsförmåga, ledarskap och förhandlingsförmåga vid försäljningen av sheasmöret på den kommersiella marknaden. Sheasmör är en eftertraktad vara som produceras genom att mala sheanötter till fint smör, som används bl.a som en komponent i hudvårdsprodukter. Projektet som fått stöd av Forum Syd har bidragit till en ökad inkomst för kvinnorna och deras familjer, vilket också stärkt kvinnornas position i samhället. Andra utvecklingsprojektet som IRS genomfört i norra Mali har haft som mål att stöda och stärka olika grupper i civilsamhället.

Konflikter och torka

År 2011-2012 ledde en långvarig torka till livsmedelskris och då inledde IR Sverige sitt humanitära stöd i Mali. Det första Sidafinansierade projektet i Mali syftade till att minska fattigdom och hunger genom att distribuera mat och erbjuda ”cash-for-work” aktiviteter i Gourma Rharous som tillhör regionen Timbuktu i norra Mali. Projektet innefattade också olika återhämtningsåtgärder efter krisen samt kapacitetsuppbyggnad för den lokala befolkningen för ökad resiliens inför framtida kriser. Senare har Islamic Relief Mali med finansiellt stöd från Sida också arbetat för att förstärka det civila samhället genom ett projekt som innehåller flera delar som försörjningssäkerhet, vatten och sanitet, utbildning och hälsa. Vi har också förbättrat försörjningsmöjligheter för främst kvinnor genom att utveckla jordbruksmarker och utrusta jordbrukare med kunskap och redskap för en mer hållbar försörjning.

Syftet med våra projekt i Mali har varit att minska de humanitära hjälpbehoven orsakade av konflikter och torka. Genom våra projekt har tillgången till rent dricksvatten ökat, vilket minskat spridningen av vattenburna sjukdomar. Tusentals människor har fått ökad tillgång till mat och den lokala livsmedelsproduktionen har gått upp vilket ger invånarna en större matsäkerhet. Inom utbildningssektorn har våra projekt bidragit till att minska frånvaron i skolorna och inom hälsosektorn har kapaciteten ökat.

Islamic Relief Sverige hjälper även utsatta människor i Mali genom fadderverksamhet, stöd till föräldralösa barn, förmedling av matpaket och Qurbani.