Loading...
//Nationella insatser
Nationella insatser2017-03-28T12:48:06+00:00

 

År 2015 började Islamic Relief satsa mer på att hjälpa de många nyanlända flyktingarna i Sverige, som hade stort behov av husrum, kläder, mat och rådgivning. I början av 2016 drogs ett större flyktingprojekt i gång, som driver en mängd verksamhet runt om i landet; spåkcaféer, språkundervisning, rådgivning, översättning, studiehjälp, hjälp med arbetssökning, kläddistribution och fritidsaktiviteter. Islamic Relief deltar också i ett flertal nätverk som berör flyktingfrågan och har ett starkt samarbete med bl.a. Svenska kyrkan och en rad andra nationella organisationer.