Loading...
//Nationella insatser
Nationella insatser2019-02-05T14:58:45+00:00
Islamic Reliefs uppdrag är att lindra mänskligt lidande och ge människor verktyg att ta sitt öde i sina egna händer. Även i Sverige är behoven stora, och här bistår vi med både akut nödhjälp och långsiktiga insatser för att stärka människor. Våra målgrupper är främst asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.För asylsökande och nyanlända skapar vi mötesplatser, nätverk och hjälp med språket – avgörande pusselbitar för att klara sig i ett nytt land.

För de ensamkommande unga vi möter är behoven ofta av mer akut art. För att underlätta deras situation delar vi bland annat ut mat, och bistår med övernattningsmöjligheter för människor som annars bor på gatan.

Har du frågor om vårt arbete i Sverige? Mejla nationella@islamic-relief.se !