Islamic Relief, Stockholms moské och Svenska kyrkans församlingar på Södermalm utgör tillsammans nätverket Goda Grannar. Vi startade under flyktingvågen 2015 med att erbjuda en hjälpande hand till de många nyanlända som kom till Sverige. Akuta insatser med tak över huvudet följdes av mer långsiktiga behov som språkkaféer, samhällsrådgivning och mötesplatser, vilket är en del av vad Goda Grannar arbetat med under 2018. En viktig del är matchningen av kompisfamiljer, där en etablerad familj får träffa och lära känna en nyanländ familj, till stor glädje för båda parter.

Under 2018 drog Goda Grannar också igång en ny satsning på Norrmalm tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning och Norrtulls Sportklubb. Satsningen finansierades av Länsstyrelsen i Stockholm med syfte att förbättra integrationen. Goda Grannars målgrupp är de 450 nyanlända som bor på Norrmalm, men som inte alltid hittar till aktiviteter som arrangeras av stadsdelsförvaltningen. Detta gäller i första hand föräldralediga med små barn. Goda Grannar arrangerar utflykter för nyanlända och etablerade föräldralediga till exempelvis Exploria lekland, Moderna Museet och Naturhistoriska riksmuseet. I oktober anordnade vi en mycket lyckad grannfest på genomgångsboendet Vasen, dit uppskattningsvis 200 personer kom och minglade!