Palestina

Två kvinnor i sjukvårdskläder i Gaza 2018.

 

Hållbara inkomstkällor och nödhjälp till Gaza

Mer än var fjärde person som bor på de palestinska territorierna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är över 24 procent – mer än en miljon människor är utan arbete. Hundratusentals människor kämpar för att överleva.

Bristen på vatten och elektricitet skapar stora svårigheter, både för människors möjligheter till försörjning och för deras hälsa. På grund av Gazas otillräckliga avloppssystem spolas dagligen orenat avloppsvatten ut i Medelhavet.

Människor i Palestina lever under mycket svåra villkor. Här är några siffror:

  • 2 miljoner palestinska flyktingar lever på Västbanken och i Gaza. (UNRWA)
  • 1,45 miljoner människor riskerar enligt UN OCHA att smittas av vattenburna sjukdomar.
  • Gaza har den högsta arbetslösheten i världen: 43 procent. (Världsbanken).
  • 80 procent av invånarna i Gaza är beroende av humanitär hjälp.

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till de palestinska territorierna sedan 1994. Vi har delat ut mat och medicinsk utrustning och förmedlat faddrar åt föräldralösa barn, eller barn som saknar en förälder. Vi har också startat utbildningscenter, omvårdnadsprogram för traumatiserade barn och en skola för döva.

Islamic Relief finns på plats i Gaza och fokuserar bland annat på att förse hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler med medicinsk utrustning och att ge unga människor anställningar.

Donera till vårt pågående arbete i Gaza.

En pojke bär grönsaker i Gaza

Islamic Relief Sveriges insatser i Gaza

Islamic Relief Sverige genomför både akuta och långsiktiga insatser i Gaza:

  • Sex av tio ungdomar i Gaza är utan jobb, vilket riskerar att leda till utbredda känslor av hopplöshet och missmod. Islamic Relief har i flera år arbetat med att skapa tillfälliga anställningar hos nyutexaminerade studenter. Den omedelbara följden blir en förbättrad ekonomi och tillgång till mat för familjerna. På lång sikt utökas deltagarnas nätverk och därmed deras valmöjligheter vad gäller arbete, vilket i sin tur kan ge självförtroende, hopp och minska människors sårbarhet.
  • I maj 2018 eskalerade våldsamheterna mellan Palestina och Israel i Gaza. Sjukhusen översvämmades sjukhusen av skadade med stor brist på medicinsk utrustning och läkemedel till följd. Islamic Relief levererade medicinsk utrustning till sju akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar under tre månader.