Somalia

I Somalia lever 73 procent av befolkningen på mindre än 2 dollar per dag. Islamic Relief arbetar både med akut nödhjälp och med projekt för att bidra till en hållbar utveckling.

År av konflikt och instabilitet innebär att miljontals människor i hela Somalia står inför en osäker framtid. Av en befolkning på över 14 miljoner har omkring 6,2 miljoner människor behov av humanitärt bistånd.

Tillgången till säkert dricksvatten, utbildning och sanitet brister. En stor del av befolkningen är beroende av jordbruk, men klimatförändringar har medfört osäkra regnförhållanden och torka. Bristen på vatten att ge till boskapen gör att familjer förlorar sina inkomstkällor. Ofta tvingas människor använda osäkert vatten vilket ökar risken för sjukdomar såsom kolera.

Torkan slår hårt mot Somalia! Donera till vår pågående insamling. 

Här är några siffror från Somalia:

  • 1 av 10 barn dör innan de fyller fem år. (Världsbanken, 2016)
  • Medellivslängden är 56 år (Världsbanken, 2015)
  • 2 miljoner människor saknar regelbunden tillgång till mat (FN: s livsmedelsprogram, 2017.

En kvinna vid en matutdelning i Somalia under ramadan 2018.

En kvinna under en matutdelning i Somalia, Ramadan 2018.

Islamic Relief i Somalia

Klimatkrisen slår hårt mot Somalia, som under 2019 drabbats av omfattande torka. Boskap dör, skördar slår fel och människor får svårt att försörja sig. Många tvingas lämna sina hem och samlas i läger. I torkans spår ökar förekomsten av undernäring och sjukdomar bland barn. 4,5 miljoner människor är i behov av akut humanitär hjälp. Våra insatser genomförs i några av de värst drabbade områdena, såsom Banadir, Middle Shabelle, Awdal, Sool och Nugaal och till finansiärerna hör svenska Sida. Vi ger människor pengar att köpa mat för, samt levererar vatten.

Vi delar ut myggnät, madrasser och hygienkit till människor som drivits på flykt.

Tillsammans med lokalsamhällena har vi genomfört projekt för att stötta människor att återhämta sig efter torrperioder. Vi gräver brunnar och skapar på så vis säkrare tillgång till vatten.

I samband med ramadan och Eid al-Adha har vi delat ut hundratusentals matpaket till behövande familjer.