Sudan

Sudan är ett av världens fattigaste länder, där 15 procent av befolkningen lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Idag är 4,8 miljoner människor i landet i behov av humanitärt bistånd.

Konflikten i angränsande Sydsudan år 2013 ledde till att fler än 260 000 flyktingar korsade gränsen till Sudan, vilket ökat trycket på ekonomin och resurserna. Interna konflikter har också lett till stora förflyttningar av människor inom landet.

Samtidigt fortsätter säsongs- och klimatrelaterade utmaningar att påverka det lokala jordbruket, inte minst eftersom Sudan är direkt påverkat av väderfenomenet El Niño.

Så här ser situationen ut i Sudan:

  • 73 procent av befolkningen har inte tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar (UNICEF, 2017)
  • 7 av 100 barn dör innan de fyller fem år (Världsbanken, 2016)
  • Var tredje ung person kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2008)
  • 27 procent av barnen går inte i grundskolan (UNICEF, 2017)En kvinna med getter i Sudan

Kvinna i Sudan med getter

Islamic Relief i Sudan

Sudan var det land där Islamic Relief startade sin nu globala verksamhet, som svar på hungersnöden år 1984 då 250 000 människor dog av svält. Sedan dess har vi utvecklat våra insatser och tillhandahåller mat, utbildning, försörjning, vatten, sanitet och hygieninsatser över hela landet. Vi rustar också upp skolor och förser lantbrukare med viktig utrustning och yrkesutbildning.

Islamic Relief Sveriges arbete i Sudan

Området Jebel Marra i Darfur har länge varit otillgängligt för biståndsorganisationer men ett fredsavtal år 2016 ledde till ökad tillgänglighet. Tillsammans med lokalbefolkningen arbetar Islamic Relief för att människor själva ska ha kraft och förutsättningar att agera vid kriser, så kallad resiliens eller motståndskraft. Fokus ligger på hälsa, vatten, sanitet och uppehälle. Primärvården i området stärks, vi restaurerar vattenpumpar och utbildar befolkningen i att underhålla dem. Vi arbetar också med att skapa försörjningsmöjligheter genom att jordbrukare får utsäde och redskap. På så vis hoppas vi skapa motståndskraft i lokalsamhället på lång sikt.