Sudan2017-01-10T12:32:34+00:00

Sudan

a_rs7234_girls-collecting-water-to-take-to-tula-tual-school_kenya

Sudan, som år 2011 blev mindre i och med att Sydsudan blev självständigt, är hem för ca 41 miljoner människor. Den blå och vita Nilen rinner genom landet och förenas i huvudstaden Khartoum. Landet består av känsliga  öken- och stäppområden med torktåligt gräs och buskar. I de fuktigare savann- och höglandsområdena i söder finns tropisk skog. Regntiden infaller någon gång från april till november och ibland inträffar längre perioder av torka. I Sudan är vanliga problem otillräcklig tillgång på färskvatten, jorderosion och att vilda djur hotas av illegal jakt.

Konflikter och flykt

I Sudan lever över 250 000 sydsudanesiska flyktingar varav över hälften är barn. Många av flyktingarna från Sydsudan lever nu i Östra Darfur. Strider i Darfur beräknas ha drivit ca 200,000 människor på flykt under 2016. Det finns stora behov av sjukvård, vatten mat och husgeråd, skydd och utbildning. I hela landet är 5.8 miljoner i behov av humanitär hjälp, varav 0.7 million är flyktingar och 2.2 miljoner är interna flyktingar.

Störtregn och översvämning

I augusti 2016 inleddes ett akut s.k. RRM-projekt (rapid response mechanism), för att hjälpa människor som utsatts för störtregn och översvämningar i områdena Västra Kordofan och Centrala Darfur. Projektet  hjälper 3,200 utsatta hushåll genom att förse dem med förnödenheter som myggnät, filtar, hygienartiklar, presenningar  och hinkar). Förutom detta anordnar man hygienfrämjande utbildningar och kampanjer för att begränsa av spridningen av sjukdomar.

Hjälp till i Sudan

Islamic Relief Sverige hjälper utsatta människor i Sudan genom fadderverksamhet, stöd till föräldralösa barn, förmedling av matpaket och Qurbani.