Rättighetsbaserat utvecklingssamarbete utgör en viktig del av vår verksamhet. Genom långsiktiga utvecklingsinsatser stöder vi byggandet av rättvisa samhällen som präglas av trygghet och omtanke. Dessa utvecklingsinsatser kan vara t.ex. yrkesutbildning för kvinnor, utbildning och stöd för att starta upp små företag eller kapacitetsbyggade verksamhet för civilsamhällesorganisationer.

De implementerande parterna i våra utvecklingsprojekt är ofta IR kontor i fält, som vi inom IR nätverket kallar våra partners. Vårt samarbete bygger på en gemensam värdegrund baserad på en tilltro till varje människas egen förmåga att påverka sin situation. I vårt globala nätverk kan vi genom att lära oss av varandra bidra till förändringar som kommer alla människor till del.

Förutom de donationer vi får in av allmänheten drivs vårt utvecklingssamarbete främst med stöd från Forum Syd, som Islamic Relief Sverige har varit medlem i sedan år 1999. Under de åren har IR Sverige fått medel från Forum Syd för projekt i som implementeras i bl.a. MENA, Asien och Afrika.
Läs mer om våra utvecklingsinsatser i olika länder här.