Vatten

vatten
”Och (vet de inte) att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten?”

(Al-Quran, Surah 21, Ayah 30)

Vatten är inte bara livsviktigt för mänskligt liv utan även för allt annat liv. Även om över 80% av jorden är täckt av vatten, lider miljontals över hela världen av vattenbrist eller saknar tillgång till rent, skyddat vatten. Brist på vatten, otillräckliga sanitära anläggningar och smutsigt vatten kan leda till otaliga mängder av svårigheter som sjukdomar, död, missväxt och matbrist.

I utvecklingsländerna har 40 procent av folket på landsbygden fortfarande brist på tillräcklig vattentillgång. 60 procent av befolkningen är utan tillgång till sanitära anläggningar. 25 000 barn dör varje dag av vattenrelaterade sjukdomar. Oskyddat vatten och brist på hygien är orsaken för 80 procent av sjukdomarna i hela världen.

Islamic Reliefs vatten- och hygienprogram ger samhällen, med ett integrerat utvecklingsprogram med mål att ge både praktiska och utbildningsmedel, möjlighet att klara svårigheter kopplade till bristen på vatten och sanitära anläggningar.

 

Våra aktiviteter inkluderar:

  • Byggandet av vattensystem i tyngda områden
  • Grävandet av nya brunnar och gräva djupare i redan befintliga brunnar
  • Verkställande av vattenreningsprojekt
  • Dessa åtgärder kommer att ge tusentals människor tillgång till livets mest basala förutsättning, generation efter generation.

Donera nu och stöd våra vattenprojekt!

I slutet av året summerar vi donationerna till vattenbrunnar för att sedan se vart behovet är störst. Vi beslutar då var brunnarna kommer att byggas. Det blir troligen antingen Afrikas horn där det råder torka, eller i Sydostasien.

Allra bäst för oss är om pengarna inte öronmärks så att vi kan bygga brunnar där behoven är som allra störst just då. Om du trots detta väldigt gärna vill reservera dina pengar för något av dessa områden är du välkommen att göra det, men det leder dock till mer administrativa kostnader.

Vi kan tyvärr inte bistå med video för enskilda donationer då det skulle kräva väldigt mycket tid och resurser. Vi hoppas du har förståelse med detta. Men vi kan försäkra dig om att din donation kommer att nå sitt syfte.