Zakat al-Fitr har bestämts till 75 kronor per person. Det är viktigt att du betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och göra nytta under ramadan.

Berätta gärna för vänner och bekanta att Islamic Relief är ett bra val där din Zakat al-Fitr gör nytta. Det är en liten ansträngning som kan göra att människor får mat på bordet. Glöm inte att du får riklig belöning för varje välgärning som du gör.

Betala genom:

  • SMS: till 72980 och välj hur många Zakat al-Fitr du vill betala. IRH Z1 (för en person, 75:-) IRH Z2 (för två personer, 150:-) IRH Z3 (för tre personer, 225:-) IRH Z4 (för fyra personer, 300:-) IRH Z5 (för fem personer, 375:-) IRH Z6 (för sex personer, 450:-) Summan dras direkt och kommer på din mobilräkning.
  • Swish: 9001819
  • Plusgiro: 900181-9 Bankgiro: 900-1819. Märk betalningen med 213 300.

Tack!