fbpx

SWISH: 900 18 19

GE VATTEN, RÄDDA LIV

”Och (vet de inte) att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten?” (Koranen, Surah 21, Ayah 30)

Föreställ dig ett liv präglat av brist på vatten, där klimatförändringar har lett till långa torrperioder och döende boskap. Detta är verklighet för många människor. Islamic Relief verkar för att alla ska ha tillgång till rent vatten.

Vad vi gör

Vatten är källan till liv

Utan vatten överlever vi människor bara i runt tre dagar. Smutsigt vatten sprider dessutom allvarliga sjukdomar.

Klimatförändringar har i många delar av världen skapat svår torka. Detta gör att skördar slår fel, boskap dör och familjer blir utan försörjning.

Islamic Relief arbetar för att ge vatten för livet. Vi gräver vattenbrunnar och bygger system för att säkerställa att lokalsamhällen under flera år får tillgång till rent och lättillgängligt vatten, till sig och till sin boskap.

Tillsammans med lokalsamhällen i över 40 länder arbetar vi för att säkerställa att familjer har tillgång till säkert vatten att dricka, tvätta i, laga mat med, ge till sina djur, samt vattna odlingar och jordbruk med.

Så här arbetar vi för att säkerställa tillgången till rent vatten:

  • Vi rehabiliterar vattensystem för att upprätthålla människors tillgång till rent vatten.
  • Vi bygger vattentankar som samlar regnvatten, vilket gör det möjligt för samhällen att spara vatten.
  • Vi installerar bevattningssystem som gör det möjligt för lantbrukare att fortsätta producera mat under torrperioder.
  • Vi delar ut hygienpaket för att minska risken för vattenburna sjukdomar.

Rädda liv, Donera idag

Sadaka Jariah – en gåva som gör skillnad för lång tid framöver.

Sadaka Jariah är en gåva som fortsätter gynna framtida generationer. Kanske vill du donera till minne av någon älskad och saknad person genom en långsiktigt värdefull gåva?

Vi hoppas att våra hållbara vattenprojekt inte bara tillhandahåller rent vatten under många år framöver, utan även får många positiva följdeffekter. När ett samhälle har tillgång till rent vatten kan familjer odla mat, barnen blir friskare och kan gå i skolan, vi kan rengöra sjukhus och säkerställa en god behandling av patienter – och listan fortsätter. På så vis kan du genom att donera till ett brunnsbygge ge en sadaka jariah – pågående välgörenhet. Läs det fina exemplet från Jemen nedan.

Brunnen gjorde att barnen kunde börja skolan igen

Maged Thabet är en sjubarnsfar i Hodeida, Jemen. Tidigare tvingades familjen gå långa sträckor och köa för att nå närmaste brunn.

”Mina barn tvingades sluta skolan för att istället hjälpa till att hämta vatten.”

I ett projekt finansierat av Sida byggde Islamic Relief en vattenbrunn som drivs av solenergi. Nu har Maged Thabets familj och ytterligare 350 familjer rent vatten nära hemmet – och barnen har åter börjat i skolan.

”Ingen kan föreställa sig deras glädje när de vaknar på morgonen och får gå till skolan istället för att gå och hämta vatten”, säger Maged Thabet.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy