Jemen

Världens största humanitära kris – så kallas konflikten i Jemen som går in på sitt sjunde år. 24 miljoner människors vardag kantas nu av hunger, törst och brist på säkerhet. Bland de mest utsatta finner vi de 2 miljoner barn som lider av akut undernäring och över 1 miljon kvinnor som inte klarar av att amma sina barn.

Islamic Relief har funnits i Jemen sedan 1998 och har 3000 medarbetare och volontärer i landet, merparten lokalt anställda som riskerar sina liv för att leverera livsviktigt bistånd till sina landsmän. Vi stöttar 262 hälsoinrättningar där barn och vuxna får behandling mot undernäring och vanligt förekommande sjukdomar såsom kolera, diarré, malaria och luftvägsinfektioner. Vi arbetar även med att förse människor med rent vatten.

Islamic Relief samverkar med World Food Programme

Islamic Relief är FN:s livsmedelsprograms – World Food Programmes – största implementerande partner i Jemen och levererade under år 2020 regelbundet matbistånd till 2 miljoner människor.

Detta hade inte varit möjligt utan hjälp av tusentals volontärer som bemannar 700 utdelningspunkter i 17 av landets 21 provinser. Tack vare era generösa gåvor kan vi säkra tillgång till mat, läkemedel och vattenförsörjning för Jemens befolkning.

 

 

Just nu pågår en insats som sträcker sig fram till 2023 och har i syfte att motverka undernäring hos barn samt gravida och ammande kvinnor.

Föräldrar står över måltider för att låta barnen äta

”Det är skamligt att världen skär ner på bistånd medan barn tvingas äta gräs eftersom de inte har tillräckligt med mat. Mammor som själva är svaga av hunger bär sina barn i kilometer för att söka vård. Pappor går hungriga för att kunna ge den sista maten till sina barn. Människor gör allt de kan för att överleva men världen har övergivit dem” – Muhammad Zulqarnain Abbas, chef för Islamic Relief i Jemen.

Världens värsta humanitära kris går in på sitt sjunde år, och situationen i Jemen har förvärrats. Konflikten har eskalerat i flera provinser, däribland Marib, Taiz och Hodeidah. Detta i ett land där nästan fyra miljoner människor redan är på flykt, över 20 miljoner är beroende av humanitär hjälp, och där 16 miljoner människor väntas gå hungriga i år.

Flicka tar emot mat vid en utdelning i Jemen
En flicka tar emot mat vid en utdelning i Jemen

 

Islamic Relief når ut till stora delar av landet, även i svårtillgängliga områden, men eskaleringen i konflikten under våren 2021 har medfört nya risker för att humanitära aktörer inte kan nå drabbade befolkningar. Samtidigt är de humanitära insatserna i landet kraftigt underfinansierade. På FN:s givarkonferens om Jemen den 1 mars, som Sverige och Schweiz stod värd för, utlovade de medverkande länderna bara knappt hälften av de 3,85 miljarder dollar som FN beräknar behövs för att möta de humanitära behoven.

Jemens befolkning kan inte vänta – skänk din gåva idag!

Vanliga frågor

Stöd detta ändamål

Världens största humanitära kris kräver världens största medkänsla. Din gåva motverkar undernäring hos barn och säkrar vattentillgång för tusentals människor.

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

04 Acceptance mark/Horizontal/Plate/Colour/Swish_Acceptance_Mark_Horizontal-Plate_SVGCreated with Sketch.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.