Översvämning Libyen

I denna tragiska händelse har minst 5 300 människor förlorat sina liv, medan cirka 10 000 fortfarande saknas. Den fasansfulla dödssiffran stiger i takt med att vi får mer information om skadornas omfattning.

Stöd de Översvämningsdrabbade i Östra Libyen

Islamic Relief ber om er fortsatta generositet och stöd för att hjälpa de som drabbats av en plötslig och förödande översvämning i östra Libyen i staden Derna.

I denna tragiska händelse har minst 5 300 människor förlorat sina liv, medan cirka 10 000 fortfarande saknas. Den fasansfulla dödssiffran stiger i takt med att vi får mer information om skadornas omfattning.

Tamer Ramadan, chef för delegationen från Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen i Libyen, har uttryckt en alarmerande oro över det omfattande antalet dödsfall.

 

 

De katastrofala översvämningarna som drabbade området efter stormen Daniel förstörde två dammar och har utplånat samhällen. Hem, broar och kritiska vägar har blivit bortsköljda.
Särskilt hårt drabbades staden Derna, som ögonvittnen beskriver som att den översköljts av en tsunami. Vissa områden har till och med försvunnit ner i havet. Mer än 1 500 invånare i Derna befaras ha omkommit i denna katastrof, som Libyens regeringsminister Hisham Chkiouat beskrivit som en ”tsunami” som har drabbat området.

Översvämningarna har också haft förödande effekter på städerna Benghazi, Soussa och Al-Marj. Hundratusentals människor i hela regionen lider av förlusten av sina hem och har drabbats av denna ofattbara katastrof.

Islamic Relief har snabbt mobiliserat sig och kommer att samarbeta med lokala partners för att leverera livsnödvändiga förnödenheter såsom matpaket, filtar och madrasser. Vi har redan avsatt medel för att tillhandahålla akut nödhjälp.

Vi vädjar nu till dig att stödja vår insats för att hjälpa de drabbade familjerna i Libyen. Stöd vårt arbete och donera din gåva till vår katastroffond idag!

Vanliga frågor

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

04 Acceptance mark/Horizontal/Plate/Colour/Swish_Acceptance_Mark_Horizontal-Plate_SVGCreated with Sketch.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.