Vårt internationella arbete

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder.

Vi verkar för utveckling och arbetar mot katastrofer

Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv. Detta uppnår vi genom att arbeta brett – med människa, djur och miljö i fokus.

Vatten

Din gåva släcker törst och säkrar hållbar tillgång till vatten för människor, boskap och jordbruk.

Tillgång till mat

Din gåva säkrar mattillgången för familjer och räddar barn från undernäring.

Fadderskap och föräldralösa barn

Genom ditt fadderskap säkras ett barns framtid och får en ny familjemedlem.

Katastrofinsatser

Din gåva till katastroffonden gör att vi snabbt kan sätta in resurser när krisen slår till.

Utbildning

När du investerar i barnens utbildning är du med och bygger ett helt samhälle.

Sjukvård och hälsa

Tillgång till sjukvård och hälsoinsatser för människor i utsatthet säkras genom din gåva.

Hållbara inkomstkällor

När du investerar i hållbara inkomster förbättras människors ekonomi, barn får sin skolgång säkrad och fattigdomscykler kan brytas.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.