Vårt arbete i Sverige

Islamic Reliefs verksamhet i Sverige riktar sig främst till nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn. Vi bistår med både akut nödhjälp och långsiktiga insatser för att stärka människor ekonomiskt och socialt.

Människor väljer inte att leva i utsatthet

Även i ett välfärdssamhälle som Sverige finns det utsatta människor som kämpar med ekonomin, går långtidsarbetslösa eller blir hemlösa.

Islamic Reliefs nationella avdelning jobbar outtröttligt för att förbättra levnadsförhållanden för invånare i Sverige.

Vi delar ut mat i vårt café på Södermalm och skickar matkort till utsatta i andra städer.

Genom vår stödtelefon får människor råd om vilken vård som finns att tillgå, vägledning i migrationsärenden och ett lyssnande öra vid personlig kris. För att hjälpa människor in på arbetsmarknaden anordnar vi CV-workshops, språkcafé & läxhjälp.

Genom vårt samarbete med Goda Grannar kan vi även erbjuda härbärge, duschmöjligheter och kläder för hemlösa under vinterhalvåret.

I kölvattnet av pandemin har vi skalat upp våra insatser till omfattande utdelning av matpaket som uppmärksammats av media (www.mitti.se).
Våra informationskampanjer har visat på ett folkhälsomässigt värde, och vi återfinns i Region Norrbottens hälsoblad (www.norrbotten.se)

Vårt åtagande bygger på hadithen som nämner:

”Han är inte troende, som går till sängs med full mage med vetskap sin granne är hungrig” (Bukhari)

Tack vare era gåvor kan vi fortsätta göra skillnad för utsatta, även inom rikets gränser.

Kategori

Utdelning av mat och andra nödvändigheter

Islamic Relief erbjuder soppkök, matpaket, kläder och hygienartiklar till särskilt utsatta grupper i samhället. Verksamhet finns vid Medborgarplatsen i Stockholm och hit är alla välkomna som är i behov av hjälp. Vår personal talar flera språk och har en stor kulturell kompetens.

Samhällsinformation

Islamic Relief erbjuder grupper och enskilda personer samhällsinformation om hur Sverige fungerar och hur myndigheter arbetar. Vi stöttar även enskilda personer i kontakten med myndigheter och med ärenden. Vi erbjuder även tolkmöjligheter och översättning av myndighetsbrev.

Asylfrågor och migrationsfrågor

Islamic Relief erbjuder asylsökande och nyanlända stöd i asylprocessen och i kontakten med migrationsverket. Vi stöttar även med juridisk rådgivning i våra lokaler på Södermalm i Stockholm. Verksamheten bedrivs av våra anställda med stöd av volontärer och jurister.

Stöd med arbetssökandet

Islamic Relief har sedan flera år tillbaka arbetat med att stödja nyanlända och arbetssökande i etableringsprocessen. Vi erbjuder hjälp med CV-skrivande och praktikplatser samt översättning av myndighetsbrev.

Stöd vid ohälsa

Islamic Relief möter många personer som lider av social och psykiskt ohälsa, vi arbetar med att informera om vilken typ av vård och stöd som finns samt stötta den enskilda i mötet med vården. Under pandemin Covid19 har vi arbetat med information om smittskydd på flera språk. Från 2021 har vi börjat informera om vaccination mot Covid19.

Krisstöd

Islamic Relief erbjuder enskilda individer samtalsstöd vid kriser via vår stödtelefon. Vi arbetar även med att finnas på plats när en samhällskris eller katastrof inträffar.

Samtalsstöd för enskilda personer vid kriser:

Telefon: 073-3758488

Telefon: 073-3758472

Tillfälligt stöd vid hemlöshet

Islamic Relief arbetar med att erbjuda hemlösa individer duschmöjligheter, kläder och härbärge under vinterhalvåret. Hit kan personer som befinner sig i hemlöshet vända sig för akut stöd och hjälp. Verksamheten bedrivs av våra anställda.

Läxhjälp

Islamic Relief erbjuder barn och ungdomar samt SFI studerande läxhjälp för att klara sina studier och i förlängningen skolan. Läxhjälpen bedrivs av våra anställda med stöd av volontärer.

Aktiviteter

På Islamic Reliefs mötesplats i Stockholm arrangerar vi flera sociala aktiviteter som riktade sig till ensamkommande barn, asylsökande, nyanlända, ensamstående mödrar, ekonomiskt utsatta äldre och andra grupper. Aktiviteterna har som mål att skapa gemenskap och glädje och i förlängningen bryta isoleringen hos målgrupperna. Islamic Relief erbjuder asylsökande och nyanlända möjlighet att öva svenska i våra språkcaféer. Hit är alla välkomna som är intresserade av att träna svenska och samtidigt ta en fika i. Vi anordnar språkcaféer i våra lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm. (Under Pandemin Covid19 har vi begränsat våra aktiviteter enligt myndigheternas rekommendationer.)

Våra Projekt

Islamic Relief Sverige driver flera projekt som riktar sig till asylsökande/nyanlända och boenden i storstäderna segregerade förorter. Projekten har som mål att erbjuda en meningsfull verksamhet som ska underlätta vardagen och etableringen i samhället för målgrupperna.

Goda Grannar

Islamic Relief, Stockholms moské och Svenska kyrkans församlingar på Södermalm utgör tillsammans nätverket Goda Grannar. Inom nätverket erbjuder Goda Grannar juridisk rådgivning, samhällsinformation, språkträning och stöd i arbetssökandet.

Stöd till människor med svår bostadssituation

Islamic Relief möter många människor med mycket svår bostadssituationen, som tvingats flytta upprepade gånger eller som har alldeles för små bostäder sett till familjens behov. Hit bör både människor som är nya i Sverige och de som har bott här i flera år.

Islamic Relief stöttar i dialogen med kommunen, hjälper till att översätta myndighetsinformation och bistår med akut stöd i form av paket med mat och förnödenheter till dessa familjer vars ekonomi ofta är svag.

Samtalsstöd för enskilda personer vid kriser

Boka din lokal med känsla

På Mötesplats & Kafé Medkänsla kan föreningar, företag, myndigheter och privatpersoner hålla evenemang i nyrenoverade lokal på Södermalm, mitt i Stockholm.

Boka Medkänsla

Skicka gärna in en bokningsförfrågan via detta formulär. Vi återkopplar inom 48 timmar till den angivna e-post adressen.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.