Klimaträttvisa

Islamic Reliefs påverkansarbete för klimaträttvisa

De människor som har bidragit minst till den globala uppvärmningen, drabbas allra värst av ett förändrat klimat – redan nu. Konsekvenserna av klimatkrisen varierar men några av de vanligaste följderna är extremväder, torka och översvämningar. Detta leder i sin tur till att människors rätt till trygghet, hälsa och försörjning sätts på spel, och i värsta fall att människor tvingas lämna sina hem.

Inom påverkansavdelningen arbetar vi med att uppmana världens politiska, ekonomiska och religiösa ledare att bistå med insatser som lindrar klimatkrisens effekter, men även stärka klimatanpassningen i mest drabbade områden. Vårt mål är att inkludera lokalsamhällen i nationella och internationelle diskussioner, exempelvis genom inkludering i samband med FN-toppmöten. Med vår trosbaserade organisation lägger Islamic Relief Sverige dessutom stor vikt vid att inkludera religiösa ledare och samfund runt om i världen i diskussionen för klimaträttvisa.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.