Här finns vi

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.