Myanmar

Myanmar är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien, som lider av decennier av stagnation och isolering. Etniska konflikter plågar också landet och flera miljoner människor lever under fattigdomsgränsen.

I Myanmar baseras en fjärdedel av ekonomin på jordbruk. Osäker tillgång till mat och sjukvård gör situationen för lokalbefolkningen svår. Återkommande våld skapar en instabil situation, och över en miljon människor är på flykt inom landet. Flera hundra tusen har flytt till grannländer.

Här är några siffror från Myanmar:

  • 1 av 20 barn dör innan de fyller fem år (Världsbanken, 2016)
  • En tredjedel av barnen lider av hämmad utveckling på grund av undernäring (World Food Programme, 2017)
  • Över 200 000 fördrivna familjer bor i delstaterna Rakhine, Kachin, Shan och Kayin (UNOCHA, 2018)

Islamic Relief i Myanmar

Islamic Relief har stöttat Myanmars befolkning i samband med naturkatastrofer då vi delat ut mat, vatten och hygienpaket. Vi har också hjälpt samhällen att komma på fötter genom att bygga nya bostäder, renovera skolor och stötta bönder och fiskare för att återfå sina inkomstkällor. Under hösten 2017 flydde hundratusentals rohingyer från Rakhine i Myanmar mot Bangladesh. Många av dem är kvinnor, barn och äldre. Civila har dödats och byar har bränts ner. Situationen i flyktingläger i Bangladesh är svår, med ont om vatten, mat och hälsovård. Islamic Relief bistår flyktingarna med mat, hushållsartiklar och varma kläder.

Islamic Relief Sveriges arbete i Myanmar

I delstaten Kayin i sydöstra Myanmar har det sedan landets självständighet 1949 utspelat sig en långdragen separatistisk konflikt, vilket har lett till att det i stora delar av delstaten råder utbredd fattigdom. Befolkningen lider av begränsad tillgång till vatten, hälsa och utbildning. Sedan 2012 råder det dock vapenstillestånd i Kayin, och en bräcklig fredsprocess har påbörjats. För att minska fattigdomen, stötta fredsprocessen och stärka befolkningen att utkräva sina rättigheter och ta makt över sina liv har Islamic Relief drivit ett projekt i olika byar i Kayin. 20 ungdomar har engagerats i ett ledarskapsprogram med syfte att skapa och driva utvecklingsplaner för sina byar.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.