Om Islamic Relief

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling.

Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

För en rättvis och hållbar global utveckling

Islamic Relief arbetar för att rädda och förändra liv i mer än 40 länder över hela världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 som en del av Islamic Relief Worldwide.

Islamic Relief arbetar världen över för att förhindra och lindra mänskligt lidande där det uppstår. Vi vill också ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället.

Vårt arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, men vi missionerar inte. Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Relief är snabbt på plats i katastrofer

Vårt internationella arbete omfattar insatser i akuta situationer till följd av krig, konflikter och klimatkatastrofer, långsiktiga utvecklingsprojekt samt fadderprogram där barn får tillgång till utbildning och hälsoinsatser. Tack vare våra väl etablerade kontor i en lång rad länder kan vi vara snabbt på plats när katastrofer inträffar.

Genom oss kan muslimer donera zakat och qurbani / adahi. Islamic Relief ser till att donationerna når fram till dem som behöver det mest.

I Sverige bedriver vi olika insatser för asylsökande och nyanlända, exempelvis samhällsinformation och akuta insatser för människor i kris.

Islamic Relief har tre medlemsorganisationer: Islamiska Förbundet, Förenade Islamiska Församlingar i Sverige och Eritreanska Kulturforum.

Islamic Relief Sverige har 90-konto för att garantera en etisk och effektiv insamling, och är medlemmar i Giva Sverige som ger ut märkningen Tryggt givande. Den kan du läsa mer om här.

Vårt organisationsschema

Islamic Relief Sverige är en självständig humanitär organisation med fem avdelningar: 

Internationella avdelningen, Nationella avdelningen, Administrativa avdelningen, samt Insamlings- och kommunikationsavdelningen.

Kansliet rapporterar till styrelsen vars ledamöter väljs av årsmötet

IR Sverige Orgschema2023 1

VÅRT MÅL

Islamic Relief Sverige verkar
för en rättvis och hållbar global utveckling.

Våra värderingar

Vårt arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, men vi missionerar inte. Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

varderingar
RS100528 Fallujha visit with CD and CEO 9 Jan 2018 232

Vår historia

Islamic Relief arbetar för att rädda och förändra liv i mer än 40 länder över hela världen. Islamic Relief Worldwide grundades år 1984 som svar på den pågående svältkatastrofen i Afrika. Islamic Relief Sverige grundades 1992 som ett partnerkontor till Islamic Relief Worldwide.

Våra partners

eu
unhcr
wfp
radio
sida
forumciv.1

Våra åtagande

un
un e
charter
advisor
chs
CHS logo

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.