Loading...
/Om oss
Om oss2018-05-28T15:41:26+00:00

Islamic Relief Sverige (IR Sverige) grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar vill Islamic Relief vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. Vi vill hjälpa de drabbade och fattiga med verktyg till en värdig och självständig utveckling.

Islamic Relief en internationell ideell organisation (NGO) som vill skapa ekonomisk och social utveckling. Detta uppnås då vi samarbetar med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Våra huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, nödbistånd, stöd för föräldralösa samt Waqf-Fond.

Vi är medlem i FN: s Ekonomi- och Socialråd , undertecknare av ”the Code of Conduct” för de internationella Röda Korset och Röda Halvmånenrörelsen och medlemar i Forum Syd, Forum och FRII.

Var arbetar Islamic Relief?

Islamic Relief arbetar i dag i över 40 länder i Afrika, Nordamerika, Asien, Australien och Europa. De lokala kontoren är tillsammans med samarbetspartner kontinuerligt verksamma inom olika utvecklingsinsatser. Detta möjliggör för lokalbefolkningen att få tillgång till vatten, försörjning, utbildning och olika hälsobistånd. Genom fadderprogrammet stöds cirka 50 000 föräldralösa barn världen runt.
Våra lokala kontor arbetar tillsammans med vårt internationella ”Emergency team” med att hantera humanitära kriser. Detta har lett till att vi bland annat har tilldelats pris för våra insatser i Pakistan och Indonesien

Vår vision

Att människans grundläggande behov är täckta i en värld som bryr sig.

Vårt uppdrag

Inspirerad av islamiska värderingar vill IR vara förebild vad gäller att:

  • Stödja individer, grupper och institutioner med att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke.
  • Hjälpa de fattiga och marginaliserade människorna med verktyg till en värdig och självständig utveckling.
  • Upprätta mekanismer för dem som vill stödja andra så att hjälpen förmedlas till de drabbade. För att uppnå detta ska vi arbeta med insamling, utveckla olika partnerskap och förmedla vårt budskap genom att:
  • Mildra konsekvenserna av katastrofer och arbeta förebyggande samt vara förberedda när de inträffar och agera genom bistånds- och återuppbyggnadsverksamhet.
  • Främja hållbar utveckling genom utbildnings- och inkomstskapande verksamheter. Även utveckla strukturer inom hälsonutrition och genom insatser inom WATSAN (Water and Sanitation).
  • Arbeta med påverkansarbete till de behövandes fördel.

Allt detta görs utan åtskillnad, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, utan förväntan att få något i gengäld.