Partners & åtagandeN

Våra partners

eu

Europeiska kommissionen

Islamic Relief genomför projekt i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder ECHO (European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection department)
unhcr

UNHCR

Islamic Relief arbetar tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR.
wfp

WFP

Islamic Relief arbetar med att implementera projekt tillsammans med FN:s World Food Programme.
radio

Radiohjälpen

Islamic Relief Sverige är en av partnerorganisationerna till Radiohjälpen. Vi är en del av den årliga Världens Barnkampanjen och implementerar med finansiering från denna kampanj flera projekt för att säkra barns rättigheter i hela världen.
sida

Sida

Islamic Relief Sverige har ramavtal med den svenska biståndsmyndigheten Sida, och implementerar en lång rad projekt med stöd från dem.
forumciv.1

ForumCiv

Islamic Relief Sverige är medlemmar i ForumCiv, som samlar biståndsaktörer inom det svenska civilsamhället.

Våra åtaganden

Islamic Relief har undertecknat den Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationens uppförandekod

un

UN Women

Islamic Relief har signerat ett avtal, så kallat Memorandum of Understanding med UN Women för att stärka vårt arbete för jämställdhet mellan könen.
un e

FN:s

Islamic Relief har rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc.
charter

Charter 4 Change

Islamic Relief har undertecknat Global Charter for Change.
advisor

NG Advisor

Islamic Relief har hamnat på 20:e plats av de främsta icke-statliga organisationerna i världen enligt NGO Advisor.
chs

Core Humanitarian Standards

Islamic Relief Worldwide är certifierad enligt Core Humanitarian Standards.Isl
CHS logo

CHS Alliance

Islamic Relief Sverige är medlem i CHS-alliansen.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.