Qurbani

Förra året distribuerade vi qurbani/adahi till över 3,3 miljoner utsatta människor i 30 länder – trots utmaningarna som följde med pandemin!

Stöd detta ändamål

Ditt bidrag säkerställer att vi kan förändra liv och ge hopp till miljontals människor i över 40 länder. Var med och stöd vår verksamhet, tillsammans gör vi skillnad!

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

Swish Logo Primary RGB 227x300 1
DONERA DIN ADAHI IDAG OCH HJÄLP OSS NÅ FLER ÄN 3 MILJONER MÄNNISKOR UNDER 2021 ÅRS KAMPANJ. SEDAN 1986 HAR ISLAMIC RELIEF, TACK VARE ERA GÅVOR, KUNNAT DELA UT QURBANI TILL MILJONTALS BEHÖVANDE UNDER EID AL-ADHA.
 

Tänk att inte kunna fira eid för att man inte har råd. Tänk att bordet kan gapa tomt under en högtid.

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att hedra minnet av profeten Abraham och underlätta för familjer som saknar mat på bordet.

Gåvan är mer än bara ett stycke kött; den visar människor i utsatthet att världen inte glömt bort dem.

Genom att dela med oss av vårt överflöd så återställer vi den naturliga balansen i våra liv och ge oss själva möjlighet att reflektera över våra välsignelser!

 

Statistik från förra året

Islamic Relief verkar för en rättvis och ansvarstagande utveckling i världen, och vi är en av de största organisationerna i världen som utför adahi/qurbani – något vi gjort sedan 1986.

 • Vi distribuerade qurbani/adahi till ett värde av 138 miljoner SEK

 • 175,650 offerdjur (får, get, ko, tjur/oxe, buffel) resulterade i 578,833 köttpaket

 • 3,305,249 utsatta familjer, änkor, föräldralösa barn & flyktingar nåddes

 • Utdelningen skedde i 30 länder spridda över Asien, Afrika, Mellanöstern och Östeuropa

 

Vi har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige för tryggt och säkert givande. Vår verksamhet granskas av externa revisorer, och du kan vara trygg i att gåvan kommer fram! Du kan läsa våra årliga verksamhetsrapporter här.

 

Årets prislista

Islamic Reliefs kapacitet är ett resultat av lång erfarenhet. Med din Qurbani är du med och gör skillnad i 28 länder världen över! Donera din Qurbani till den grupp som passar dig bäst!

 

 • GRUPP A – 500 kr

Malawi, Sudan, Niger, Mali, Somalia

 

 • GRUPP B – 1000 kr

Kenya, Etiopien,  Bangladesh, Nepal

 

 • GRUPP C 1800 kr

Bangladesh (Rohingya-flyktingar), Pakistan, Afghanistan, Ryssland (Tjetjenien), Sydsudan, Filippinerna, Myanmar, Kosovo, Jemen, Sydafrika, Albanien, Jordanien, Bosnien, Makedonien

 

 • GRUPP D – 2700 kr

Indonesien,Syrien, Libanon, Turkiet (syriska flyktingar), Tunisien, Palestina (Gaza)

 

 • GRUPP E – Valfritt belopp

Din gåva går dit behoven är som störst i något av de 28 länder vi utför Qurbani/Adahi i.

Obs! För den som ska uppfylla den religiösa plikten så måste en hel qurbani doneras (minst 500 kronor).

 

MicrosoftTeams image 14

LÄNGST NER PÅ SIDAN KAN DU DONERA DIN QURBANI

 

Qurbani med fulländning i fokus

Islamic Relief är en av de största organisationerna som utför adahi/qurbani, och vi utför projektet med respekt för människa, djur, miljö. Men hur går det till i praktiken?

 1. Islamic Relief tar emot din gåva och administrerar den till vald grupp.

 2. All boskap upphandlas i förväg för att säkerställa att din Qurbani/Adahi når de mest behövande under Eid. Vi köper från lokala uppfödare för att stimulera lokala ekonomier. Detta minskar även antalet transporter vilket gynnar miljön.

 3. Vi säkerställer en human uppfödning med respekt för djuret och regelbundna veterinärbesök. Våra strikta hygienkrav vid slakt säkrar bästa möjliga kvalitetskött och granskas av kompetent personal.

 4. Köttet distribueras under Eid al-Adha till människor som prioriteras utifrån en noggrann behovsanalys. Vi respekterar och tar hänsyn till lokala traditioner.

 

Vittnesmål från mottagare av qurbani/adahi

Peran Bussu är 75 år gammal. Han tvingades på flykt från sitt hem i Myanmar och bor idag i ett flyktingläger i Bangladesh.

”Det finns stunder då man känner att omvärlden glömt bort oss. Men de senaste två åren har vi kunnat fira Eid tack vare köttet som donerats av Islamic Relief.”

Kujtim arbetar som svetsare i Albanien och kämpar för att hitta arbete för att stödja sina små barn och hustru som har kämpat mot cancer.

”Ord kan inte uttrycka tacksamheten vi känner gentemot Islamic Reliefs givare. Känslan av att vi inte är glömda ger oss glädje… Må Allah belöna er alla!”

Tack vare era donationer kan Rohingya-flyktingar som Peran och familjer som Kujtims fira Eid i gemenskap med muslimer över hela världen!

 

Eidpresenter för utsatta barn

Vad är eid utan glädje, omtanke eller klingande skratt?

Även barn på flykt undan krig och naturkatastrofer behöver glädje och gemenskap, När de basala och mest nödvändiga behoven är säkrade ser din present till att återställa livsglädje, kraft och hopp.

Årets eidpresent går till kläder för utsatta barn i Somalia och skapar minnen för livet!

 

Islamic Reliefs driver på för krafttag mot hungerkrisen

Världen står inför en global hungerkris, som riskerar att slå mycket hårt mot länder som Jemen, Sydsudan, Etiopien och en rad andra. Islamic Relief arbetar på plats med insatser för att bistå med akut humanitärt bistånd. Vi trycker också med opinionsbildning och för att på för att makthavare och beslutsfattare ska ta krafttag mot krisen. Här är tre länkar med påverkansinsatser relaterade till hungerkrisen de senaste månaderna:

260 biståndsorganisationer uppmanar världens ledare att ta krafttag mot hungerkrisen 

Jemen: Världssamfundet måste öka sina bidrag för att motverka hungerkrisen 

Välkommen till digitalt seminarium om situationen i Jemen

Vanliga frågor

Adahi betyder offer på arabiska och hänvisar till ett djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av Abrahams uppoffring.

På persiska och urdu används även ordet ”Qurbani”. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Adahi/Qurbani-betalningar får gärna göras så tidigt som möjligt, men man har tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib.
Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. 
 

För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Annars är risken att vissa länder får en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, får en betydligt mindre andel.

Varje mottagarfamilj får ETT köttpaket. Genomsnittliga familjemedlemmar är 5 personer. Givaren betalar för hela Qurbani som ger upphov till 20-30 köttförpackningar. Detta innebär att en givare får genom sin Qurbani donation möjligheten att stötta 20-30 familjer vilket innebär ca 100-150 individer under den välsignade högtiden.

Islamic Relief bedömer behovet enligt vissa kriterier: 

 • Låg inkomst. 
 • En ensam kvinna som familjeöverhuvud. 
 • Familjer med personer med funktionsvariation. 
 • Äldre personer. 
 • Barn under fem år. 
 • Gravida kvinnor och ammande mödrar. 

Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek. 

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott.
 
De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.