Stöd oss

Islamic Relief arbetar världen över för att förhindra och lindra mänskligt lidande där det uppstår. Vi vill också ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället.

Så här kan du donera

Vilken gåva är bäst? Islamic Reliefs verkar för att utrota fattigdom. Detta kan uppnås genom att arbeta med människors behov i centrum. Oavsett om du väljer att bli månadsgivare eller skänka engångsgåvor kan du känna dig trygg i att Islamic Relief använder din gåva där behovet är störst!

Engångsgåvor

Egen insamling

Gåvokort

Bli månadsgivare

Öka månadsgåva

Bli fadder

Från donation till destination

Donation

Din donation skickas enkelt och direkt via swish, kontant eller BG till Islamic Relief Sverige.

Handläggning

Din donation tas emot via vårt 90-konto för ett säkert och tryggt givande.

Behovsanalys

Din donation placeras i ditt valda ändamål. Alternativt görs en behovsanalys, och ditt bidrag skickas dit behovet är som störst.

Distribution

Vi på Islamic Relief Sverige ser till att din donation kommer fram till sitt ändamål. Exempelvis via Matpaket, Zakat, Vatten, Sjukvård, Utbildning och Katastrofhjälp.

Ändamål

Din donation når sitt ändamål och gör skillnad för behövande världen över. Tack!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.