Nyheter & press

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi vill ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. I katastroflägen är vi de som är snabbt på plats.

Materialbank

Aktuellt

Givar & medierelaterade frågor

Observera: Vår kommunikationsavdelning är baserad i Stockholm. För givarfrågor eller medierelaterade frågor kontakta någon av följande:

Givarfrågor

Mediefrågor

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.