Nödläge

Krig, översvämningar, jordbävningar, tsunamier, torka och svält påverkar miljontals människor varje år. De som överlever tvingas ofta på flykt till tillfälliga läger där tillgång till rent vatten, sanitet, hälsoinsatser och mat saknas.

Vad menas med Nödläge och vad betraktas som nödläge?

De humanitära behoven växer på grund av både konflikt, naturkatastrofer och en alltmer akut klimatkris. Utmaningarna är många, inte minst gällande situationen i Jemen och pandemins konsekvenser i form av ökande skydds- och försörjningsbehov

Varför är katastroffonden viktig?

Det är svårt att förutse katastrofer, men Islamic Relief är redo för att vara snabbt på plats när krisen slår till och katastrofer inträffar. Detta görs möjligt genom din gåva till Katastroffonden. Genom att använda oss av denna reserv kan vi sätta in nödhjälp i ett tidigt skede och dämpa krisers förödande effekter.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.