Så här använder
vi pengarna

Islamic Relief använder gåvorna vi får in i linje med våra värderingar; ansvar, medkänsla, uppriktighet, fulländning och social rättvisa. Vi arbetar dagligen för att rädda och förändra liv, och  du  är en del av detta. 

Effektivt och hållbart bistånd

Islamic Relief jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till människor i behov. För att detta syfte ska uppfyllas krävs en professionell organisation som kartlägger behov och följer upp insatser och resultat. Kostnader som uppstår som följd är nödvändiga för att kunna bedriva effektivast möjliga akuta samt långsiktiga bistånds- och utvecklingsinsatser. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

90givare svart

Vad gör Islamic Relief för att försäkra givaren om att donationerna hamnar rätt och gör nytta?

  • Islamic Relief Sverige är medlem i Giva Sverige som samlar Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer. Giva Sverige arbetar för att främja tryggt givande.
  • Islamic Relief Sverige har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar att vår insamling sköts på etiskt och ansvarsfullt sätt.
  • Genom åren har vår verksamhet granskats av revisionsfirmor som Ernst & Young, KPMG, PWC. m.fl.

 

Islamic Relief redovisar verksamhetens kostnader i följande kategorier:  ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnader.

Ändamålskostnader:

Här ingår kostnader för biståndsarbetet som vi utför. Detta utgjorde 93 procent av våra verksamhetskostnader år 2022. 

Insamlingskostnader:

Här ingår utgifter som sker vid insamling av gåvor från allmänheten, exempelvis personalkostnader, brevutskick och annonsering.

Detta utgjorde 4 procent av våra verksamhetskostnader år 2022.

Administrationskostnader:

Till detta hör löner till personal som är nödvändig för att få verksamheten att fungera. Detta utgjorde 3 procent av våra verksamhetskostnader år 2022.

Vi uppmanar givaren att ta sig tiden att läsa vår årsrapport och följa vårt arbete på sociala medier där vi tydligt lyfter fram den faktiska nyttan och värdet av vårt arbete och ditt bidrag. Du hittar våra årsrapporter här

Engångsgåvor

Egen insamling

Ge bort en gåva

Bli månadsgivare

Öka månadsgåva

Bli fadder

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.