Zakat al-mal &
kalkylatorn

Zakat är en av grundpelarna inom Islam – och samtidigt ett sätt att lindra lidande och skapa positiv utveckling bland miljontals människor världen över. Genom att donera en del av det vi tilldelats kan vi lyfta de mest behövande ur fattigdom och hjälpa dem att själva ta makten över sina liv.

Stöd detta ändamål

Ditt bidrag säkerställer att vi kan förändra liv och ge hopp till miljontals människor i över 40 länder. Var med och stöd vår verksamhet, tillsammans gör vi skillnad!

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

Swish Logo Primary RGB 227x300 1

Zakat har en dubbel nytta – den fyller en viktig funktion för att utradera fattigdom och den renar även inkomster. Zakat beräknas på förmögenhet, som kort sammanfattat innebär dina tillgångar minus dina kortfristiga skulder.

Nedan kan du räkna ut din zakat

Tillgångar och skulder

Guld och Silver


Pengar


Affärstillgångar


Kortfristiga skulderIslamic Relief använder din zakat där pengarna behövs som mest och gör som störst skillnad. Din zakat kan bli mat på bordet åt en syrisk familj på flykt, en väg till egen försörjning för en kvinna i Bangladesh – eller en brunn som ger rent vatten åt människor i Malawi.

Vanliga frågor

Zakat är en välgörenhetsdonation som muslimer beräknar och betalar varje år 2,5 procent av deras överskottsförmögenhet. Detta inkluderar kontanter, aktier, investeringsegendom, guld eller silver.

Zakat betalas av psykiskt friska vuxna muslimer som äger en förmögenhet som överstiger den så kallade nisab-tröskeln, vilket i pengar motsvarar 85 gram guld.

Zakat betalas en gång per år enligt den muslimska kalendern – månkalendern. Detta motsvarar 354 dagar.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Om priset på 1 gram guld är 500 SEK, så är nisab gränsen 500* 85 gram = 42 500 SEK

Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat.

Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat dagspriset för silver. Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig. Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer.

För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt hawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

I samma stund som dina tillgångar når upp till nisab-tröskeln blir du berättigad att betala zakat. Men zakat betalas ett månår – 354 dagar – efter detta datum, om dina tillgångar fortfarande når upp till nisab. Det spelar ingen roll om din förmögenhet minskar eller ökar under året. Det är värdet av dina tillgångar i slutet av månåret som används för att beräkna och betala zakat.

Exempel 1: Nisab ligger på 30 000 kronor och Fatima 50 000 kronor sparat och inga skulder. Hennes tillgångar är därmed 50 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Fatima ökat sin förmögenhet, som nu uppgår till 100 000 kronor. Även nisab har stigit till 40 000 kronor. Eftersom Fatimas tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

Exempel 2: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes förmögenhet är därför 50 000 kronor och hon är berättigad att betala zakat. När ett månår har passerat har Fatimas tillgångar minskat och hon har bara 40 000 kronor i besparingar. Nisab har stigit till 35 000 kronor så Fatimas tillgångar ligger fortfarande över Nisab-tröskeln vid årets slut. Hon betalar därför zakat och beräknar den utifrån sina tillgångar på 40 000 kronor.

Exempel 3: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 50 000 kronor och hon är därmed berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Fatima dock förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 10 000 kronor. Nisab har stigit till 35 000 kronor och Fatimas tillgångar ligger under tröskeln. Därför behöver hon inte betala zakat för detta år.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.