Zakat al-mal & kalkylatorn

Zakat är en av grundpelarna inom Islam – och samtidigt ett sätt att lindra lidande och skapa positiv utveckling bland miljontals människor världen över. Genom att donera en del av det vi tilldelats kan vi lyfta de mest behövande ur fattigdom och hjälpa dem att själva ta makten över sina liv.

Välkommen – du är ett steg närmare att utrota fattigdom!

Om värdet av dina tillgångar inte når gränsen för nisab på guld, så kommer du få valet att beräkna zakat baserat på nisab för silver.

Denna omräkning sker automatiskt när allt har fyllts i.

Har du frågor kopplade till ditt specifika fall? Kontakta din lokala imam!

Upplever du problem med kalkylatorn? Kontakta givarservice@islamic-relief.se

Pengar

?

Om du har bankkonton i andra valutor så konverterar du beloppet till SEK utifrån dagens växelkurs

?

Om du har kontanter i andra valutor så konverterar du beloppet till SEK utifrån dagens växelkurs

?

Sammanställ det totala värdet av dina digitala valutor, ex. Bitcoin, Ethereum eller liknande

Inkomster & utgifter

?

Ex. om du hyr ut en lägenhet i andrahand

?

Sammanställ de utgifter som är nödvändiga för att du och din familj ska kunna ha en skälig livssituation.

Exempel:
hyra
mat
kläder
hygienartiklar
sjukvård/medicin
utbildning
transport
arbetsverktyg

Dessa är inte föremål för zakat

Guld och silver?

Här räknar du den totala vikten guld och silver som finns i dina smycken, guldtackor och silvermynt, som exempel. Observera att det är vikten i rent guld (24 karat) och rent silver (100%) som räknas. Stenar räknas inte med i vikten.

Ex. En 18K ring av guld väger 10 gram. 18K är 75% rent guld och 25% andra metaller.

Vikten av rent guld: 75% av 10 g. = 7,5 g.

Företag & Investeringar

?

Nettovinsten är det som återstår när alla utgifter för månaden dragits av. Exempel:
Löner
Skatter
Driftkostnader, ex. el
Försäkringar
Övriga fakturor som förfaller denna månad
Skulder som förfaller denna månad

?

Räkna ut det totala marknadsvärdet på dina affärsvaror som är avsedda att säljas. Här ingår inte fasta tillgångar som arbetslokal, firmabil och arbetsverktyg.

?

Räkna ut det totala marknadsvärdet av samtliga aktier du äger i olika bolag och andelar i fonder. Utgå ifrån aktiens/fondens dagsvärde.

Din Zakat blir?

Så här har din zakat räknats ut:

Som zakatpliktiga tillgångar räknar vi summan för alla tillgångar du matar in i denna kalkylator.

Från den summan drar vi av dina utgifter.

Om dina zakatpliktiga tillgångar understiger nisab är du inte skyldig att betala någon zakat

Om dina zakatpliktiga tillgångar överstiger nisab blir beloppet för din zakat motsvarande 1/40 av dina zakatpliktiga tillgångar; 2,5%

Vanliga frågor

Zakat är en obligatorisk välgörenhetsdonation som muslimer beräknar och betalar varje år 2,5 procent av deras överskottsförmögenhet. Detta inkluderar kontanter, aktier, investeringsegendom, guld eller silver.

Zakat betalas av psykiskt friska vuxna muslimer som äger en förmögenhet som överstiger den så kallade nisab-tröskeln, vilket i pengar motsvarar 85 gram guld.

Zakat betalas en gång per år enligt den muslimska kalendern – månkalendern. Detta motsvarar 354 dagar.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Om priset på 1 gram guld är 500 SEK, så är nisab gränsen 500* 85 gram = 42 500 SEK

Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat.

Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat på dagspriset för silver. Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig. Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer.

För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt hawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

I samma stund som dina tillgångar når upp till nisab-tröskeln blir du berättigad att betala zakat. Men zakat betalas ett månår – 354 dagar – efter detta datum, om dina tillgångar fortfarande når upp till nisab. Det spelar ingen roll om din förmögenhet minskar eller ökar under året. Det är värdet av dina tillgångar i slutet av månåret som används för att beräkna och betala zakat.

Exempel 1: Nisab ligger på 30 000 kronor och Fatima 50 000 kronor sparat och inga skulder. Hennes tillgångar är därmed 50 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Fatima ökat sin förmögenhet, som nu uppgår till 100 000 kronor. Även nisab har stigit till 40 000 kronor. Eftersom Fatimas tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

Exempel 2: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes förmögenhet är därför 50 000 kronor och hon är berättigad att betala zakat. När ett månår har passerat har Fatimas tillgångar minskat och hon har bara 40 000 kronor i besparingar. Nisab har stigit till 35 000 kronor så Fatimas tillgångar ligger fortfarande över Nisab-tröskeln vid årets slut. Hon betalar därför zakat och beräknar den utifrån sina tillgångar på 40 000 kronor.

Exempel 3: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 50 000 kronor och hon är därmed berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Fatima dock förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 10 000 kronor. Nisab har stigit till 35 000 kronor och Fatimas tillgångar ligger under tröskeln. Därför behöver hon inte betala zakat för detta år.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.