Jämställdhet

Islamic Reliefs påverkansarbete för jämställdhet

För att förstå och bekämpa fattigdom behövs ett genusperspektiv. System och maktstrukturer runtom i världen har marginaliserat och förtryckt kvinnors röster, handlingsutrymme och deltagande både i den privata och den offentliga sfären. Vi jobbar aktivt för att få slut på mänskligt lidande i alla dess former genom att stödja dem som drabbats till följd av fattigdom och socioekonomiska skillnader, de som har begränsad tillgång till utbildning och sysselsättningsmöjligheter. Jämställdhet och uppfyllandet av mänskliga rättigheter och autonomi för alla kvinnor, män, flickor och pojkar är en stor del av vårt arbete. Det är även en viktig förutsättning för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Islamic Relief Sverige har en bra förankring i muslimska samhällen och ett stort förtroende bland marginaliserade grupper, vilket ger oss en unik möjlighet att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Imamer och moskéer har exempelvis en central roll i arbetet med att främja jämställdhet. Muslimska mötesplatser har en lång tradition av att erbjuda livsviktigt stöd till vanligt folk i form av hälso- och utbildningsinsatser, humanitär hjälp och socialt och andligt stöd.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.