Vad vi gör

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi vill ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. I katastroflägen är vi de som är snabbt på plats.

Vårt internationella arbete

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder.

Vårt arbete i Sverige

Islamic Reliefs verksamhet i Sverige riktar sig främst till nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn

Boka Medkänsla

Mötesplats Medkänsla ligger mitt på Söder och erbjuder utmärkta lokaler och catering för dig som ska ha ett evenemang, seminarium eller fest.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.