Vad vi gör

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi vill ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. I katastroflägen är vi de som är snabbt på plats.

Vårt internationella arbete

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder.

Vårt arbete i Sverige

Islamic Reliefs verksamhet i Sverige riktar sig främst till nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn

Vårt påverkansarbete

Islamic Relief Sveriges arbetar med politiskt påverkansarbete och opinionsbildning för att stärka förutsättningarna för vårt humanitära arbete och utvecklingsarbete.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.