Vårt påverkansarbete

Islamic Relief Sveriges arbetar med politiskt påverkansarbete och opinionsbildning för att stärka förutsättningarna för vårt humanitära arbete och utvecklingsarbete – och därmed förbättra situationen för krisdrabbade människor.

Humanitära kriser, jämställdhet och klimaträttvisa i fokus för Islamic Reliefs påverkansarbete

Islamic Relief Sverige arbetar med opinionsbildning, kommunikation och påverkansarbete för att systematiskt förbättra förutsättningarna för organisationens humanitära arbete liksom vårt utvecklings-, och fredsbyggande arbete. Vi vill stärka krisdrabbade människor tillgång till stöd, och verka för att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN.
Vi arbetar främst med fyra tematiska områden:

  • Jämställdhet
  • Klimaträttvisa
  • Humanitära kriser
  • Människor på flykt

 

Vårt påverkansarbete utgår ifrån krisdrabbade, sårbara och marginaliserade människors behov och perspektiv. Vi vill aktivt bidra till ökad inkludering och representation av krisdrabbade människor i beslutsfattande som rör dem.

Senaste Nyheterna

Påverkansarbete

Klimaträttvisa

De människor som har bidragit minst till den globala uppvärmningen, drabbas allra värst av ett förändrat klimat – redan nu. Islamic Relief verkar för att uppmana världens politiska, ekonomiska och religiösa ledare att bistå med insatser som lindrar klimatkrisens effekter, och att stärka klimatanpassningen i mest drabbade områden.

Humanitära kriser

Konflikter, klimatkrisen och coronapandemin bidrar till att den humanitära situationen på många håll i världen är mycket svår. Flera humanitära insatser är kraftigt underfinansierade. Islamic Relief verkar för att sätta ljus på kriser och förbättra möjligheterna att nå ut till drabbade människor.

Jämställdhet

System och maktstrukturer runtom i världen har marginaliserat och förtryckt kvinnors röster, handlingsutrymme och deltagande både i den privata och den offentliga sfären. Islamic Relief arbetar aktivt för att få slut på mänskligt lidande och för att främja rättvisa och jämställdhet.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.