PRess

Islamic Relief Sverige verkar för att lindra lidande i katastrofer, att stärka människors och lokalsamhällens motståndskraft, samt för en rättvis och hållbar global utveckling. Här hittar du som journalist mer information om vårt arbete, pressbilder samt kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av dig.

Följ oss gärna på Twitter: @IslamicReliefSv

PRESS

Presskontakt

Välkommen att höra av dig till oss för mer information om vårt arbete eller intervjuer med våra medarbetare:

Om Islamic Relief Sverige

Islamic Relief är världens största muslimska biståndsorganisation. Vi finns på plats i några av de mest komplexa humanitära kriserna och når ut i svårtillgängliga områden i exempelvis Syrien, Jemen och Sudan. Vi samarbetar med regeringar och institutionella givare, med FN-organ, och andra internationella och lokala biståndsorganisationer för att nå ut till drabbade människor, lindra nöd och stärka deras motståndskraft i samband med kriser.

Vi bedriver också utvecklingssamarbeten för att tillsammans med lokalsamhällen främja de globala målen för hållbar utveckling inom bland annat klimat och jämställdhet.

Islamic Relief arbetar också i Sverige där vi bistår med akuta insatser till papperslösa, asylsökande, ekonomiskt marginaliserade familjer och grupper som ofta inte nås av andra organisationers insatser. Tillsammans med Svenska Kyrkan och Stockholms moské ingår vi i nätverket Goda Grannar som sedan år 2015 verkar för att välkomna nyanlända och stärka etableringen.

islamic relief

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.