Våra värderingar

”Om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.”

Islamic Relief inspireras av islamiska värderingar i vårt arbete

Uppriktighet (Ikhlas)

I vårt arbete mot fattigdom och lidande drivs vi av uppriktighet mot Gud och en strävan att bibehålla vårt förtroende som humanitära aktörer genom att agera transparent och ansvarsfullt.

Fulländning (Ihsaan)

Våra verksamheter i kampen mot fattigdom och för att lindra lidande kännetecknas av hög kvalitet, en strävan efter fulländning och ett värdigt samarbete med de människor vårt arbete tjänar.

Social rättvisa (Adl)

Vi arbetar för att garantera alla människor deras rättigheter så att de ges möjlighet att förverkliga sin fulla potential och utveckla sina förmågor. Genom vårt arbete ges mer välbemedlade människor och institutioner en chans att hjälpa fattiga och utsatta människor. Vi arbetar även aktivt för jämställdhet mellan könen.

Medkänsla (Rahma)

Vi tror på att skydda och värna om varje liv och vi samarbetar med andra humanitära aktörer för att lindra nöd orsakad av katastrofer, fattigdom, krig och orättvisor.

Ansvar (Amaana)

Vi har ett ansvar att förvalta jorden och dess resurser på ett hållbart sätt och uppfylla våra plikter gentemot mänskligheten.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.