Ramadan

Under årets ramadan fortsätter Islamic Relief, pandemin till trots, arbetet med att rädda liv runtom i världen. Vi pausar aldrig – oavsett vad som händer. 

Stöd detta ändamål

Ditt bidrag säkerställer att vi kan förändra liv och ge hopp till miljontals människor i över 40 länder. Var med och stöd vår verksamhet, tillsammans gör vi skillnad!

Swisha en gåva

Öppna swish och swisha till nr: 900 18 19. Tack vare din gåva är vi redo att rädda liv och dela ut nödhjälp när katastrofen sker.

Swish Logo Primary RGB 227x300 1

Bättra på jaget och lyft laget

Ramadan är en månad som talar till muslimer på många olika sätt; balsam för själen, en chans att komma närmare Allah, en möjlighet att bättra på sig själv. Det är en månad som ofta spenderas med vänner, familj, grannar, nära och kära. I år, likt ifjol, kommer ramadan att firas på ett annorlunda sätt.

Pandemin har visat vikten av att vara ansvarsfull, ta hand om sitt välmående och ha medkänsla för våra medmänniskor som lever i utsatthet – både inom landet och ute i världen. Vi behöver helt enkelt varandra – mer än någonsin.

Med detta i åtanke är vi stolta över att presentera årets ramadankampanj; Ett bättre Jag, Ett bättre Vi.

Vi tror på att förändring till det bättre börjar hos individen. Genom att ta ansvar för sitt välmående, sina medmänniskor och miljön, uppskatta det man har i livet samt dela sina välsignelser med människor i nöd kan vi möjliggöra detta!

 

Color palette bild 3

Zakat - en livlina för miljontals människor

Zakat är en av grundpelarna inom Islam – ett sätt att lindra lidande och skapa positiv utveckling för människor i utsatthet. Zakat al Fitr är en gåva som ska säkerställa att människor i fattigdom och utsatthet ska kunna fira eid. Summan beräknas per familjemedlem, och den uppgår till 75kr per person. Gåvan kan skänkas fram till eid-bönen, men det är bättre att skänka den så snart som möjligt.

Betala din zakat al-fitr här eller Swisha till 900 18 19 och märk med ”FITR”.

Syftet med zakat al mal är att utradera fattigdom och rena ens inkomster. Islamic Relief använder din zakat där pengarna behövs som mest och gör som störst skillnad.

Din zakat kan bli mat på bordet åt en syrisk familj på flykt, en väg till egen försörjning för en kvinna i Bangladesh eller en brunn som ger rent vatten åt människor i Malawi.

Du kan räkna ut din zakat här.

Matpaket - fyller magen och själen

Månaden ramadan är tätt sammanlänkad med mat. Vi påbörjar fastan med suhuur och vi bryter fastan med iftar. Dock skiljer sig tillgången till mat åt – många muslimer går till sängs utan att ha brutit sin fasta. Islamic Relief har i över 30 år delat ut matpaket till utsatta människor runtom i världen. Våra matpaket har ett högt näringsvärde och tar hänsyn till lokala matvanor.

Råvarorna upphandlas lokalt i den mån det är möjligt, vilket gynnar handlare, bönder och lokalsamhällets ekonomi. I år beräknar vi att nå 1 196 324 människor i 31 länder. Kostnaden skiljer sig kraftigt från land till land – det är dyrare att leverera matpaket till Jemen på grund av konflikt men billigare att leverera till Niger på grund av valutakursen. Matpaketet räcker till att mätta utsatta familjer, änkor, föräldralösa barn, flyktingar och andra utsatta månaden ut!

För 450 kronor ser vi till att en familj har mat under hela ramadan, men du kan även skänka en valfri summa.

Donera här eller Swisha till 900 18 19 och märk med ”MATPAKET”

 

BILD 1

Eidpresent - fäst ett leende på barnens ansikten

Eid är en tid då man tackar Allah för sina välsignelser och firar med vänner, familj, grannar, nära & kära! Det är ett farväl till välsignade dagar och ett välkomnande av glädjens högtid! Tyvärr har inte alla råd att ge sina barn något speciellt denna Eid. Familjer som lever i fattigdom, änkor och föräldralösa barn kämpar helt enkelt för att överleva.

Din Eidpresent kommer att förse barn i Gaza med eid kläder, fästa ett leende på deras ansikten och skapa minnen för livet.

Man kan även skänka en valfri summa för att vara med och bidra till barnens glädje under eid. 

Donera här eller Swisha till 900 18 19 och märk med ”EIDPRESENT”.

 

Vanliga frågor

Att betala zakat al-fitr är att ta ansvar för allas rätt att äta sig mätta.

Profeten Mohammed beskrev zakat al-fitr såhär: För ihop dina händer och skopa upp en handfull med mat, och gör detta fyra gånger. Omräknat till pengar uppskattas zakat al-fitr till 75 kronor (2020).

Varje vuxen muslim som har mat som överstiger hans eller hennes behov betalar zakat al-fitr. Det är lika med priset för en måltid 75kr, som ges för varje familjemedlemmars räkning.

Zakat al-Fitr är en speciell välgörenhetsgivande som ges innan Eid al-Fitr-bönen.

Om du donerar zakat al-fitr i förväg genom Islamic Relief distribuerar vi matpaketen i rätt tid bland de behövande.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat.

Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

Islamic Relief har i över 30 år delat ut matpaket till utsatta människor runtom i världen. Våra matpaket har ett högt näringsvärde och tar hänsyns till lokala matvanor. Innehållet skiljer sig därmed beroende på land. I år beräknar vi nå över 1 miljon människor i 31 länder.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.