Humanitära kriser

Islamic Reliefs påverkansarbetet i samband med humanitära kriser

För människor som redan är drabbade av fattigdom och konflikter har klimatkrisen och coronapandemin förvärrat situationen. I flera av världens svåraste humanitära kriser är tillträdet för humanitära aktörer begränsat, och insatserna för många av de svåraste kriserna är kraftigt underfinansierade. FN:s livsmedelsprogram, WFP, varnar att 45 miljoner människor i 43 länder befann sig i en svältliknande situation i slutet av år 2021. Några av de hårdast drabbade länderna är Jemen, Afghanistan, Sydsudan och norra Nigeria, där hungerkrisen är extrem.

Genom vårt påverkansarbete sätter vi ljuset på och bidrar till att stärka kunskapen om situationen i svåra humanitära kriser hos allmänhet och beslutsfattare.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.