FN Resolution 2735

nyheter logga

Vi välkomnar FN:s säkerhetsråds uppmaning till ett omedelbart eldupphör (2024-06-11), men det verkliga testet kommer nu att vara dess genomförande. FN:s medlemsstater måste använda alla sina påtryckningsmedel för att se till att dessa ord snabbt blir verklighet på marken.

Varje sekund räknas och många fler liv står på spel. Under de senaste dagarna har ytterligare hundratals civila palestinier massakrerats och svälten ökar när Israel fortsätter att blockera humanitärt bistånd.

I FN:s säkerhetsråds resolution 2735 uppmanas man till omedelbart eldupphör, fullständig och obehindrad distribution av humanitärt bistånd i stor skala, säkert frisläppande av gisslan och fångar samt tillbakadragande av de israeliska styrkorna.

Vi hoppas att detta leder till ett varaktigt fredsavtal och ett slut på Israels ockupation av Palestina. Alla palestinier och israeler har rätt att leva i säkerhet och värdighet, och detta kommer endast att vara möjligt när den israeliska ockupationen upphör.

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.