Kategori: Akuta kriser

ÖVERSVÄMNING I AFGHANISTAN

Islamic Relief inleder en katastrofinsats efter att översvämningar i norra Afghanistan har dödat hundratals människor och gjort tusentals hemlösa. Mer än 300 personer har…

Sudan riskerar att kollapsa efter 1 år av brutalt krig, med hotande hungersnöd

Sudan löper en enorm risk att kollapsa efter ett år av våldsamma konflikter och är på väg att drabbas av hungersnöd, eftersom landets livsmedelsförsörjning…

Islamic Reliefs reaktion på ny IPC-rapport om hotande hungersnöd i Gaza!

18 mars 2024 Dagens nya IPC-rapport* om Gaza bekräftar vad vårt team ser på plats – människor svälter ihjäl, massvält är nära och mer…

Endast en vapenvila kan garantera mer bistånd till Gaza och förhindra hungersnöd

Mer hjälp behövs desperat för att förhindra svält i Gaza, men de senaste internationella initiativen för att få in hjälp via sjö och luft…

Blogginlägg: ”Mina barn, mina älskade, jag är så ledsen.”

Medan Israel beordrar mer än 1 miljon människor att evakuera norra Gaza i en aldrig tidigare skådad upptrappning. Beskriver en Islamic Relief-arbetare sina erfarenheter…

Människor som flyr från norra Gaza är instängda, bombade och kämpar för att hitta mat och vatten

Människor som flyr till södra Gaza efter den israeliska ordern att lämna norra Gaza ställs inför alltmer desperata förhållanden i överfulla skyddsrum utan tillgång…

Islamic Reliefs personal i Pakistan står i beredskap för att hantera cyklonen Biparjoy

Cyklonen Biparjoy förväntas medföra skyfall, hårda vindar på upp till 150 kilometer i timmen och en flodvåg på 10 meter. Sindh i södra Pakistan…

Myanmar drabbas av den dödliga cyklonen Mocha

  Flyktingsamhällen vid kusten och Rohingyas i Bangladesh drabbades av cyklonen Mocha som slog till land på söndagen den 14 maj och orsakade även…

Befolkningen i Sudan står inför Eid al-Fitr i hunger och otrygghet

Kvällen innan Eid al-Fitr står människor i Sudan inför en alltmer desperat situation när strider fortsätter att rasa, sjukhusen överbelastas och familjerna kämpar för…

Jordbävning i Türkiye och Syrien

”Byggnaderna skakade, folk skrek efter sina barn (…) Jag såg så många människor under spillrorna!” Islamic Relief lanserar en global insats som uppgår till…

Islamic Relief hjälper utsatta människor från hjärtat på hemmaplan

Islamic Reliefs nationella avdelning arbetar med utsatta människor i Sverige. De arbetar dagligen med att förbättra vardagslivet och livsvillkoren för minoritetsgrupper, människor som lever…

Islamic Relief och 64 andra organisationer uppmanar till brådskande åtgärder för att förhindra en humanitär katastrof i Somalia

Den pågående torkan i Somalia är den värsta på över 40 år gällande varaktighet och svårighetsgrad. I dag beräknas 7,8 miljoner människor ha drabbats…

Över 30 miljoner människor i akut nöd i Pakistan  

Det kraftiga monsunregnet som pågått sedan juni har resulterat i kraftiga översvämningar i Pakistan. En tredjedel av landet ligger under vatten. Pakistan upplever den kraftigaste…

DÄRFÖR BEHÖVS DET EKONOMISKA BISTÅNDET MER ÄN NÅGONSIN

Vi når fram. Tack vare vår lokala kännedom, kulturell förståelse, språkkunskaper och samarbete med det lokala civilsamhället når vi platser i världen dit humanitära…

Afghanistan ett år senare: ett land som möter flertal kriser

Afghanistan har ställts inför flera prövningar under det senaste året. Torka, hunger och en allvarlig ekonomisk kris är bland utmaningarna som Afghanistans folk står…

Ännu ett land som drabbas av kraftiga översvämningar: Sudan 

Översvämningar som orsakades av kraftiga regn i flera områden i Sudan har resulterat i omfattande förstörelse av privata boenden och statliga fastigheter. Många människor…

Översvämningar i Pakistan dödar hundratals och gör tusentals familjer hemlösa

Översvämningarna i Pakistan har intensifierats under de senaste dagarna. Konsekvenserna av översvämningarna har påverkat liv och försörjningen negativt för hundratusentals människor över hela Pakistan….

Islamic Relief kräver ett omedelbart slut på det eskalerande våldet mot civila i Gaza

Islamic Relief uppmanar Israel att omedelbart avsluta det eskalerande våldet mot civila samt att åter öppna gränserna så att människor och varor kan ta…

Yemen: Humanitarian organisations call for extension of truce

Ahead of the end of the current UN-led truce agreement on 2 August 2022, 30 humanitarian organisations in Yemen urge all parties to the…

Den bortglömda krisen: Afrikas horn lider av extrem hunger och torka

Just nu pågår en hungerkris på Afrikas horn – 18,4 miljoner människor är drabbade av hunger som är en direkt konsekvens av extremtorkan. I…

Islamic Relief får 4,5 miljoner till katastrofstöd i Bangladesh efter översvämningar

Biståndsmyndigheten Sida ger 4,5 miljoner i akut humanitärt stöd till Islamic Relief för de översvämningar som drabbades nordöstra Bangladesh i mitten av juni.  Översvämningen…

ISLAMIC RELIEF SVARAR PÅ JORDBÄVNING I AFGHANISTAN – HUNDRATALS DÖDA I SKALVET  

Islamic Relief skickar nödhjälp till områden som drabbats av förödande jordbävning i Afghanistan.   En jordbävning med magnituden 6,1 på Richterskalan drabbade östra Afghanistan…

ISLAMIC RELIEF TILLHANDAHÅLLER NÖDHJÄLP TILL FÖLJD AV DE ALLVARLIGA ÖVERSVÄMNINGARNA I BANGLADESH 

Islamic Relief svarar med livräddande insatser när svåra översvämningar ödelägger samhällen i nordöstra Bangladesh.  Kraftiga monsunregn under de senaste dagarna i juni, har lett…

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.