Ännu ett land som drabbas av kraftiga översvämningar: Sudan 

Översvämningar som orsakades av kraftiga regn i flera områden i Sudan har resulterat i omfattande förstörelse av privata boenden och statliga fastigheter. Många människor har omkommit, och översvämningarna har även lett till förlust av boskap och ökade folkhälsorisker.  

RS202539 The villagers moving their belongings in a boat in flood affected Wad Ramli Khartoum 1
 

I Sudan har översvämningar drabbat 12 delstater till följd av kraftiga skyfall. Regnsäsongen som började redan maj, i september normalt sett, har uppskattningsvis drabbat 136 000 människor hitintills. Det är dubbelt så många som drabbades förra året under samma period. I slutet av regnperioden uppskattas 460 000 personer att ha drabbats av översvämningarna.  

Det rapporteras också att översvämningarna har förstört eller delvis förstört 238 hälsoinrättningar, 1 560 vattenkällor och över 1 500 latriner har skadats eller spolats bort. Människor har förlorat över 331 boskapsdjur och över 18,9 km2 jordbruksmark har drabbats av översvämningarna. 

Med den stigande inflationen och den ekonomiska krisen som drabbar miljontals människor i Sudan kommer dessa översvämningar att förvärra situationen ytterligare för samhällen och människor som redan kämpar för att klara av de extrema svårigheterna omkring dem. 

Regeringen har identifierat brådskande behov i landet:  

  • Tillhandahållande av tält, plastdukar, filtar, myggnät och mat 
  • Akuta insatser med fokus på vattenreningstabeller och rent vatten

 

Vad gör Islamic Relief? 

Islamic Relief Sudan finns på plats och svarar upp mot krisen genom att tillhandahålla matpaket och hygienpaket. Viktiga livsnödvändigheter inklusive plastmattor, myggnät och köksredskap delas även ut till drabbade familjer. Men det behövs mycket mer än så. Det akuta läget i Sudan är extremt underfinansierat och är i behov av stöd. Tillsammans med de goda krafterna i Sudan kan vi bidra till en bättre situation för människorna i Sudan. Var med och stötta verksamheten. Donera här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.